Heino Eelsalu fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Helin Eelsalu poolt abikaasa Heino Eelsalu (1930−1998) mälestuseks. Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
HEINO EELSALU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
Jagamisele tuleb 0 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline: Laurits Leedjärv, Uno Veismann, Erki Tammiksaar, Haldur Õim.