Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultas stipendiumifondi asutasid 2010. aastal Igor ja Heli-Kristy Ilinsky.
Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.
Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante.  Lisainfo.

Andres Küngi fond

Asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke. Lisainfo.

Härmatali fond

Algatatud 2018. aastal Tiiu Alliste (18.04.1948- 31.12.2018) poolt. Tiiu Alliste (neiupõlvenimega Härmatali) tegi Eesti Rahvuskultuuri Fondi kasuks testamendi, kus pärandas kogu oma vara Härmatali fondile. Härmatali fondi eesmärgiks on toetada lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. Loe lisaks:  "Härmatali lugu"

Lisainfo.

Ivar Ivaski Mälestusfond

Asutatud 2002. aastal Astrid Ivaski poolt abikaasa Ivar Ivaski (1927−1992) mälestuseks. Ivar Ivaski mälestusfond toetab kord kahe aasta jooksul ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Algatatud 2000. aastal Juhan Jaigi (1899−1948) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Lisainfo.

Jüri ja Kai Arraku fond

Asutatud 2023. aasta augustis Kai Arraku poolt. Jüri ja Kai Arraku fondi eesmärgiks on toetada vanemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.
Lisainfo.

Lembitu Kuuse fond

Algatatud 2022. aastal Heli Kuuse poolt spordireporter Lembitu Kuuse (1950-2017) mälestuse jäädvustamiseks. Lembitu Kuuse fondi eesmärgiks on toetada silmapaistvate spordireporterite enesetäiendamist.  

LEMBITU KUUSE FONDI STIPENDIAADID

Oskar Lõvi fond

Asutatud 2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi poolt oma isa Oskar Lõvi (1903−1942) mälestuse jäädvustamiseks. Oskar Lõvi fondi eesmärgiks on toetada spordiajakirjanikke, anda välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistöö toetamiseks.
Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Asutatud 1994. aastal Soomes Oulus asuva aktsiaseltsi Kirjapaino Kaleva poolt eesmärgiga toetada humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid.
Lisainfo.

Sini-valge fond

Asutatud 1995. aastal Soome firmade Pohjola-yhtiöt ja Repola Oy poolt eesmärgiga toetada kirjandust ja ajakirjandust.
Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Algatatud 2015. aastal Arvo Valton Vallikivi poolt eesmärgiga toetada soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid.
Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust. Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Asutatud 1994. aastal Ernst Kesa (1910−1994) poolt eesmärgiga toetada arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Lisainfo.

Fond "Mälestus"

Algatatud 2002. aastal Tallinna Noorte Klubi Kodulinn poolt eesmärgiga toetada Tallinna vanalinna ja Eesti kultuuripärandi säilitamist ja restaureerimist.

Villem Raami fond

Algatatud 1996. aastal Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesmärgiga toetada Eesti keskaegse kunsti ja arhitektuuri uurimist ning muinsuskaitselist tegevust. Stipendiume antakse välja kord viie aasta jooksul Villem Raami (1910−1996) sünnipäeval 30. mail. 
Lisainfo.

Filmikunst

Liina Kirdi mälestusfond

Asutatud 2006. aastal Ruth Nilgo poolt Liina Kirdi (1938−2005) mälestuseks. Liina Kirdi mälestusfond toetab noori filmitegijaid.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid. Lisainfo.

Rein Marani fond

Algatatud 2006. aastal Rein Marani poolt eesmärgiga toetada Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.
Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Enn Sarapi fond

Asutatud 2000. aastal Enn Sarapi (1.09.1945 - 6.12.2019) poolt eesmärgiga toetada kutseharidust. Lisainfo.

Heikki Koorti heategevusfond

Algatatud 2021. aastal Heikki Koorti poegade Ken, Garry, Karl ja Gustav Koorti poolt isa Heikki Koorti (1955-2021) mälestuse jäädvustamiseks.
Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.

HEIKKI KOORTI FONDI STIPENDIAADID

Irina Saare fond

Asutatud 2002. aastal Irina-Irene Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja tants vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke. Lisainfo.

Kellukese fond

Algatatud 2011. aastal Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal. Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.
Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Asutatud 2002. aastal mittetulundusühingu Eesti Suurperede Selt poolt eesmärgiga toetada suurperede andekate laste arengut.
Lisainfo.

Marti Hääle fond

Asutatud 2022. aastal Marti Hääle poolt eesmärgiga toetada hariduse, kultuuri ja spordivaldkonna silmapaistvaid noori ja erakorralisi algatusi Eesti elu edendamisel.

Rääma kooli fond

Algatatud 2008. aastal kooli vilistlase Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.  Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Asutatud 2001. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga edendada Reaali Vaimu. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Asutatud 1999. aastal Tiina Våghammari poolt eesmärgiga toetada eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt.
Fondi eesmärgiks on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat.  Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Asutatud 2005. aastal Vello Sillami poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.  Lisainfo.

Humanitaarteadused

Andres Haameri fond

Asutatud 2008. aastal Andres Haameri poolt. Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri stipendiume jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu Ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut. Lisainfo.

Helmut Einpalu fond

Asutatud 2005. aastal Helmut Einpauli poolt eesmärgiga toetada eesti keele arendamist ja kasutamist.
Lisainfo.

Inna ja Olev Mathieseni fond

Asutatud 2003. aastal Inna Mathieseni (1929−2008) ja Olev Mathieseni (1928−2013) poolt eesmärgiga toetada Eesti lähiajaloo uurimist.
Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendiumi eesmärgiks on stimuleerida Eesti XX sajandi ajaloo uurimist, erilise rõhuasetusega nõukogude okupatsiooniajastule ja sellega seoses tekkinud vastupanuliikumisele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.
Teised prioriteetsed teemad on Eesti riigi reaalne ülesehitamine 1920-tel aastatel ning Eesti iseseisvuse kadumisele viinud sündmused. Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Algatatud 2014. aastal Irene Tiiveli poolt eesmärgiga toetada inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Lisainfo.

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga igal kolmandal aastal toetada eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis. Lisainfo.

Valter Lengi fond

Algatatud 2009. aastal Valter Lengi (17.11.1929 - 8.02.2020) poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust. Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt isa Aleksander Raadi (1905−1941) mälestuseks. Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel. Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Asutatud 1995. aastal Väino Aare perekonna poolt Kolga kooli kauaaegse juhataja Anton Aare (1880−1945) mälestuse jäädvustamiseks. Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel. Lisainfo.

Arno Tali fond

Asutatud 2005. aastal mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel. Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Asutatud 2014. aastal Ene Graubergi poolt eesmärgiga toetada noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal. Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Asutatud 1997. aastal Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel. Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Asutatud 2009. aastal Rootsis asuva E ja E Nõmmera Fondi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Ervin-Jüri Nõmmera oli Eesti poliitik ja agronoom. Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Asutatud 2007. aastal Harry Kingissepa poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel neid Kuressaare Hariduse Kooli edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk. Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Asutatud 1996. aastal Morduhh Beltshikovi (1907−1999) poolt abikaasa Hell Raa (1911−1996) mälestuseks. Hell Raa mälestusfond toetab rahvusliku käsitöö arengut. Stipendiumid eraldatakse Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele. Lisainfo.

Hiiumaa noorte stipendiumifond

Algatatud 2023. aastal Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus poolt eesmärgiga toetada Hiiumaa noori hariduse omandamisel kõrgkoolides.
Hiiumaa noorte stipendiumifondi statuut.

HIIUMAA NOORTE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIAADID

Kebina Talu naispere fond

Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt oma kodutalu ja perekonna mälestuseks. Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel. Lisainfo.

Kultuuriakadeemia fond

Algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.  Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Algatatud 2002. aastal krahv Carlisle’i poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Riivo Sinijärv on Eesti poliitik ja diplomaat. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt.
Fondi eesmärgiks on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas.  Lisainfo.

Valge Roosi fond

Asutatud 2004. aastal Kaitseliidu poolt eesmärgiga edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides. Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt.  Ann Mihkelsoni fondi eesmärgiks on toetada naisteadlasi või naisdoktorante stipendiumiga uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala. Lisainfo.

Arnold Humala fond

Algatatud 2005. aastal Arnold Humala (1908−1987) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada noorte matemaatikute teadustegevust. Lisainfo.

Heino Eelsalu fond

Algatatud 2000. aastal Helin Eelsalu poolt abikaasa Heino Eelsalu (1930−1998) mälestuseks. Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal. Lisainfo.

Monika Oidi fond

Asutatud 2014. aastal küberneetik Monika Oidi (1952−2013) mälestuseks tema perekonna ja Cybernetica AS poolt eesmärgiga toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis. Stipendiume antakse kolmes valdkonnas: enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal, uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860  ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.  Paarisaastatel eraldatakse stipendium arstiteaduse eriala üliõpilastele ja paarituarvulistel aastatel inseneri- ja täppisteaduste eriala üliõpilastele. Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Asutatud 2013. aastal Paul Tamkivi (1927 – 2012) ja Raivo Tamkivi (1953 – 2012) mälestuseks nende perekonna, sõprade ja Tallinna Rotary Klubi poolt. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd.   Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.
Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.
Lisainfo.

EllexRaidla fond

Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla & Partnerid (praegune nimi EllexRaidla Advokaadibüroo) poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.  Büroo on toetanud juuraõpinguid nii Eestis kui välismaal. Ellex Raidla Fondi stipendiumi aastatel 2007 – 2010 on saanud 24 üliõpilast summas 720 000 krooni. 2011. aastal 6 üliõpilast summas 12 000 eurot. Alates 2020. aastast toetame Eesti harjutuskohtu võistluseid, kus õigustudengid saavad praktilised oskused kohtuprotsessi jäljendamisest. Kohtuvõistlus aitab arendada ja proovile panna tudengite analüüsivõime, loogika, reaktsioonikiiruse ja retoorilised oskused teooria praktikaga ühitamisel Lisainfo.

Henn Jõksi fond

Asutatud 2022. aastal Allar Jõksi poolt venna,  endise riigikohtuniku Henn Jõksi (20.09.1955 – 21.05.2022) mälestuseks.  Henn Jõksi fondi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.

HENN JÕKSI FONDIST ERLADATUD STIPENDIUMID JA TOETUSED

Jaak Tamme fond

Algatatud 1999. aastal Sirje Tamme poolt abikaasa Jaak Tamme (1950−1999) mälestuseks. Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas. Lisainfo.

Teadus

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Lisainfo.

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Asutatud 2006. aastal Eesti Teaduste Akadeemia poolt eesmärgiga toetada doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid. Lisainfo.

Zonta fond

Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides. Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Asutatud 1999. aastal Aadu ja Jako Abeli ning Hans Mirka poolt eesmärgiga toetada Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides. Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.
Lisainfo.

Aktsiaselts FILTER fond

Algatatud 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust. Lisainfo.

Ants Seileri fond

Algatatud 2009. aastal endise Tallinna Autoremonditehase töötajate kogu poolt eesmärgiga toetada autoeriala tudengeid või noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning autospordi populariseerimisel.
Lisainfo.

Antti Piippo fond

Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Elcoteq Tallinn“ poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust. Lisainfo.

BLRT fond

Loodud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel. BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Lisainfo.

Boris Tamme fond

Asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt abikaasa Boris Tamme (1930−2002) mälestuseks. Boris Tamme fond toetab inseneride koolitust. Lisainfo.

Luminori fond

Asutatud 2000. aastal Merita Panga Tallinna Filiaali poolt Nordea panga fondi nime all.  2018. aastast kannab Luminori fondi nime.  Luminori fondi eesmärk on toetada noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid väljaspool Eestit, eelkõige toetatakse jätkusuutliku mõtteviisi laiema edendamisega seotud uuringuid või projekte, sotsiaalse ettevõtluse ning raha- ja digitarkuse edendamisega seotud õpinguid.

LUMINOR FONDI STIPENDIUMID

NORDEA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSEDNokia fond

Asutatud 1999. aastal Soome firma Nokia Oy poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust. Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Asutatud 2001. aastal Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rootsis asuva Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt Elfriede Lenderi (1882−1974) mälestuse jäädvustamiseks. Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid ja nende poolt algatatud projekte. Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Asutatud 2002. aastal Inna Mathieseni (1929−2008) poolt oma vanemate Lilly ja Hugo Pärnamäe mälestuse jäädvustamiseks ja toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide  enesetäiendamist. Lisainfo.

Kunst

Edmund Valtmani fond

Asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914−2005) poolt eesmärgiga toetada stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla kolmekümneaastast Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest. Lisainfo.

Eesti Kunstiakadeemia fond

Algatatud 2001. aastal Ando Keskküla (1950−2008) poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks toetab Eesti Kunstiakadeemia Fond Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikoolitüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi. Kunsti- ja arhitektuurialaseid õppevaldkondi ning õppesuundi käsitletakse vastavalt ISCED (International Standard Classification of Education) loetelule. Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Asutatud 2014. aastal Ene Graubergi poolt eesmärgiga toetada noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal. Lisainfo.

Ivo Lille fond

Algatatud 2023. aastal Irene Lille poolt klaasikunstniku Ivo Lille  (1953-2019) mälestuse jäädvustamiseks. Ivo Lille fondi eesmärgiks on toetada skulptuurse klaasi tähtteoseid.

Jüri ja Kai Arraku fond

Asutatud 2023. aasta augustis Kai Arraku poolt. Jüri ja Kai Arraku fondi eesmärgiks on toetada vanemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust. Lisainfo.

Kadri Mälgu fond

Asutatud 2023. aastal Mati Sirkeli poolt ehtekunstniku Kadri Mälgu (1958-2023) mälestuse jäädvustamiseks. Kadri Mälgu fondi eesmärgiks on toetada end loominguliselt tõestanud või oma loometee alguses olevaid ehtekunstnikke.

KADRI MÄLGU FONDI STIPENDIAADID

Leo Rohlini fond

Asutatud 2023. aasta jaanuaris keraamiku ja kunstipedagoogi Leo Rohlini laste poolt isa mälestuseks. Leo Rohlini fondi eesmärgiks on  toetada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi.

LEO ROHLINI FONDI STIPENDIAADID

Noore kunstiteadlase fond

Algatatud 2006. aastal Krista Kodrese poolt toetamaks uurimisstipendiumiga noori, kuni 35-aastaseid kunstiteadlasi. Lisainfo.

Olev Soansi mälestusfond

Algatatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt graafik Olev Soansi (1925−1995) mälestuse jäädvustamiseks ja Keila kunstielu arengu toetamiseks. Kord viie aasta jooksul antakse Olev Soansi stipendium ühele eesti graafikule. Lisainfo.

Peep Keskküla fond

Algatatud 2000. aastal Peep Keskküla  (18.12.1940 - 2.01.2019) poolt eesmärgiga toetada Eesti kunstielu arengut. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid. Lisainfo.

Roman Tavasti fond

Asutatud 2010. aastal Osaühingu Roman Tavast poolt eesmärgiga toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid.
Lisainfo.

Meditsiin

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Lisainfo.

Doktor Ivo Risti fond

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet. Lisainfo.

Doktor Väino Tuppitsa fond

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.
Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet. Lisainfo.

Riina ja Jaanus Pikani fond

Asutatud 2020. aastal Jaanus ja Riina Pikani poolt  eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi/teadlasi.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni (1952-2006) poolt. 
Alates 2009. aastast toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades. Paarisaastatel eraldatakse stipendium  arstiteaduse eriala üliõpilastele ja paarituarvulistel aastatel  inseneri- ja täppisteaduste eriala üliõpilastele. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Anting-Peetsi fond

Asutatud 2007. aastal Eve-Mall Peetsi poolt eesmärgiga toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Lisainfo.

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond

Asutatud 2002. aastal Ingrid Nenni poolt eesmärgiga toetada Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel. Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Lisainfo.

Gunda ja Heinrich Kanguri fond

Asutatud 2007. aastal Peeter Kanguri poolt oma vanemate mälestuse jäädvustamiseks. Gunda ja Heinrich Kanguri fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust. Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Algatatud 2010. aastal Ivi Tingre  (5.01.1932-3.12.2012) poolt eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut. Lisainfo.

Kadrioru fond

Asutatud 2008. aastal osaühingu Europark Estonia poolt eesmärgiga toetada Kadrioru lossi ja pargi arengut. Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Asutatud 2014. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Marje Õunapuu pärandist saadud vahenditest. Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana. Lisainfo.

Muusika

Aavo Otsa fond

Algatatud 2022. aastal Aavo Otsa poolt eesmärgiga edendada ja propageerida trompetimuusikat Eestis.

AAVO OTSA FONDI STIPENDIAADID

David Otto Wirkhausi fond

Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) ning Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust David Otto Wirkhausist (1837−1912) ja väärtustada puhkpillimuusikaga tegelemist. Igal üldlaulupeol antakse välja David Otto Wirkhausi puhkpillimuusika stipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusrikka tegevuse eest puhkpillimuusika edendamisel. Stipendiumi saaja peab olema vähemalt 50-aastane. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks muusikategelase elutöö (nii muusikapedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse ühele isikule üks kord. Lisainfo.

Eino Tambergi fond

Asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt oma isa, helilooja Eino Tambergi (1930 – 2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino Tambergi fondi eesmärgiks on toetada maal elavate laste muusikaharidust ja tutvustada Eino Tambergi loomingut. Lisainfo.

Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfond

Asutatud 2012. aastal Erich Rämmeldi poolt. Tegevust alustas 2022. aasta novembris pärast Erich Rämmeldi testamendi jõustumist. Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfond toetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperilaulu eriala üliõpilasi.

ELFRIDA JA ERICH RÄMMELDI FONDI STIPENDIAADID

Eri Klasi fond

Asutatud 1998. aastal Eri Klasi poolt eesmärgiga toetada muusikaelu arengut Eestis. Lisainfo.

Erkki-Sven Tüüri fond

Algatatud 2003. aastal Erkki-Sven Tüüri poolt eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid. Lisainfo.

Fond "Kingi lapsele hääl"

Algatatud 2002. aastal Eesti Televisiooni Tütarlastekoori poolt eesmärgiga arendada laste ja noorte laulukultuuri. Lisainfo.

Georg Otsa fond

Algatatud 2005. aastal Mikk Mikiveri (1937−2006) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Asutatud 1993. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt Gustav Ernesaksa (1908−1993) mälestuse jäädvustamiseks.
Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusika-alast tegevust. Igal aastal 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast. Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides. Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Algatatud 2000. aastal Eesti Muusikaja Teatriakadeemia ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt eesmärgiga jäädvustada professor Heino Kaljuste (1925−1989) mälestust kooli- ja koorimuusika edendajana, teavitada üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil. Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Iga aasta 18. novembril, Heino Kaljuste sünniaastapäeval, antakse stipendium kas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele või aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale. Lisainfo.

Helju Taugi fond

Asutatud 2007. aastal Helju Taugi (1930−2005) mälestuseks tema poja Madis Kolgi ning poja abikaasa Reet Remmeli poolt. Helju Taugi fond toetab noori muusikuid.   Lisainfo.

Helmi Valtmani mälestusfond

Asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914−2005) poolt abikaasa Helmi Valtmani (1911−2002) mälestuseks. Helmi Valtmani mälestusfond toetab stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Asutatud 1996. aastal aktsiaseltsi „Hotell Viru“ poolt eesmärgiga toetada džässmuusika arengut Eestis. Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Asutatud 26. juunil 2019. aastal Ilmar Oleski poolt.  Ilmar Oleski fondi eesmärgiks on toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal. Lisainfo.

Kristiina Kahuri fond

Asutatud 2022. aastal Kristiina Kahuri poolt eesmärgiga toetada noori andekaid ja perspektiivikaid puhkpillimuusikuid, et tagada puhkpillimuusikute järjepidev juurdekasv Eestis. 

KRISTIINA KAHURI FONDI STIPENDIAADID

Kuno Lareni fond

Asutatud 2000. aastal Kuno Lareni (29.09.1924 - 17.10.2013) poolt eesmärgiga toetada Eesti muusika arengut. Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Algatatud 2005. aastal Aini Härmi ja Külvi Kuuse poolt Liisa Suusteri (1983−2005) ja Carolina Kremenetski (1983−2005) mälestuseks.
Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal. Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori Eesti pianiste. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi (13.01.1942-28.05.2018) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Asutatud 1993. aastal soome laulja ja pedagoogi Matti Lehtineni poolt eesmärgiga toetada eesti lauljate täiendõpet Sibeliuse Akadeemias Helsingis või mujal välismaal. Lisainfo.

Miliza Korjuse laulustipendiumi fond

Algatatud 2002. aastal Melissa Wellsi poolt oma ema Miliza Korjuse (1909−1980) mälestuseks. Miliza Korjuse laulustipendiumi fond toetab lauljaid. Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Algatatud 2008. aastal Ülo Kriguli poolt eesmärgiga toetada Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte. Lisainfo.

Peeter Lilje fond

Algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt Peeter Lilje (1950−1993) mälestuseks. Peeter Lilje fond toetab ERSO muusikute (ja /või noorte dirigentide) õpinguid ja enesetäiendamist.
Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikat ja muusikaelu arengut.
Asutatud 1997. aastal. Kuni 2007. aastani toetas Nissan Balti fondina Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust. 2007. aastal muutus annetaja soovil fondi nimi ja eesmärk.  Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid. Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Asutatud 2005. aastal eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu. Lisainfo.

Reet ja Arne Miku fond

Algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid. Lisainfo.

Riina ja Jaanus Pikani fond

Asutatud 2020. aastal Jaanus ja Riina Pikani poolt eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi/teadlasi.

RIINA JA JAANUS PIKANI FONDI STIPENDIAADID

Salva Kindlustuse fond

Asutatud 2008. aastal Salva Kindlustuse Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noorte muusikute osalemist konkurssidel. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Algatatud 2003. aastal Urmas Kaarlepi poolt eesmärgiga toetada Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust. Lisainfo.

Terttu ja Juhani Pelanne fond

Algatatud 2000. aastal Juhani Pelanne poolt eesmärgiga toetada Eesti noori muusikuid.
Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Asutatud 2012. aastal Gadobegim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada poistekooride dirigente.
Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt eesmärgiga toetada Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli. Lisainfo.

Veljo Tormise fond

Algatatud 2000. aastal Veljo Tormise ja Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut.  Lisainfo.

Vladimir Sapožnini fond

Asutatud 2006. aastal Oleg Sapožnini poolt eesmärgiga jäädvustada oma isa Vladimir Sapožnini (1906−1996) mälestust ja toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tallinna Muusika- ja Balletikoolis  (MUBA) ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid.   Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Algatatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada põlisusundiga seotud rahvakultuuri. Lisainfo.

Anna Raudkatsi fond

Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist (1886−1965) ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust. Anna Raudkatsi viie või nulliga lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886. a.) ja igal üldtantsupeol antakse välja Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 60-aastasele isikule vaid üks kord. Lisainfo.

ESTO fond

Asutatud 1996. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust. Lisainfo.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond

Algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist. Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Asutatud 1993. aastal Eesti Ühispanga poolt eesmärgiga toetada festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades. Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd. Lisainfo.

Finnairi fond

Asutatud 1996. aastal Finnairi Tallinna esinduse poolt. Lisainfo.

Hansapanga fond

Asutatud 1993. aastal Hansapanga poolt. Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Asutatud 2005. aastal Aivo Adamsoni poolt eesmärgiga edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamson (sünd. 24. juunil 1934) on eesti tantsupedagoog ja -õpetaja. Lisainfo.

Kristjan Toropi fond

Algatatud 1994. aastal Kristjan Toropi (1934−1994) poolt eesmärgiga toetada tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist. Kord kolme aasta jooksul, rahvusvahelise folkloorifestivali „Baltica“ ajal, antakse välja kogumisstipendium tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest ja üldtantsupeo toimumise aastatel antakse välja tantsupeostipendium üldtantsupeo parima tantsulavastuse eest. Lisainfo.

Neste Oy fond

Asutatud 1993. aastal Soome firma Neste Oy poolt eesmärgiga toetada eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist. Lisainfo.

Niina ja Alfred Raadiku fond

Algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.
Niina ja Alfred Raadiku Fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis. Järgmised stipendiumid Niina ja Alfred Raadiku fondist eraldatakse 2023. aastal koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Lisainfo.

Pakterminali fond

Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Pakterminal“ poolt. Lisainfo.

Pärimuskultuuri fond

Algatatud 2000. aastal Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt eesmärgiga toetada rahvusliku folklooripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist. Lisainfo.

Sampo fond

Asutatud 1997. aastal Soome kindlustuse aktsiaseltsi Yritys-Sampo poolt. Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Asutatud 1992. aastal riigiettevõtte „Tallinna Sadam“ poolt. Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Asutatud 1994. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse), Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning aktsiaseltsi „Norma“ poolt Ullo Toomi (1902−1983) mälestuse jäädvustamiseks.  Fondi eesmärk on väärtustada rahvatantsualast tegevust.
Stipendium antakse üle 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval.
Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70 % Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.
Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Asutatud 1993. aastal Virumaa Kommertspanga (1990−1998) poolt eesmärgiga toetada Virumaa kultuuri. Lisainfo.

Sport

Andres Lutsari judoõpetaja fond

Algatatud 2008. aastal Eesti Judoliidu poolt Andres Lutsari (1937−2007) mälestuseks. Andres Lutsari judoõpetaja fondi eesmärgiks on arendada ja toetada judoõpetajate koolitust. Lisainfo.

Eesti Olümpiakomitee fond

Asutatud 2000. aastal Eesti Olümpiakomitee poolt eesmärgiga toetada Eesti spordi- ja olümpialiikumist. Lisainfo.

Ernst Idla fond

Algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis. Lisainfo.

Georg Lurichi fond

Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist. Lisainfo.

Gunnar Toomemetsa fond

Algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada Eesti tantsuspordi arengut.
Lisainfo.

Heikki Koorti heategevusfond

Algatatud 2021. aastal Heikki Koorti poegade Ken, Garry, Karl ja Gustav Koorti poolt isa Heikki Koorti (1955-2021) mälestuse jäädvustamiseks.
Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.

HEIKKI KOORTI FONDI STIPENDIAADID

Ilmar Kullami fond

Asutatud 2008. aastal Eesti Korvpalliliidu poolt eesmärgiga toetada noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omavad algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda. 
Ilmar Kullam (15.06.1922 –2.11.2011) oli eesti korvpallur ja treener. Lisainfo.

Jaan Taltsi fond

Algatatud 2005. aastal Jaan Taltsi poolt eesmärgiga toetada sportlasi, kellel juured tugevalt maal. Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Asutatud 2001. aastal Jõgeva Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada spordielu Jõgeva linnas ja vallas. Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Asutatud 2004. aastal Eesti Sõudeliidu poolt eesmärgiga toetada kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jüri Jaanson on eesti sõudja ja poliitik. Lisainfo.

Lembitu Kuuse fond

Algatatud 2022. aastal Heli Kuuse poolt spordireporter Lembitu Kuuse (1950-2017) mälestuse jäädvustamiseks. Lembitu Kuuse fondi eesmärgiks on toetada silmapaistvate spordireporterite enesetäiendamist.  

Paul Kerese fond

Asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt Paul Kerese (1916−1975) mälestuseks. Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid. Lisainfo.

Sõnumilehe fond

Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Sõnumileht“ poolt eesmärgiga toetada üliõpilassporti. Lisainfo.

Triatloni fond

Algatatud 2005. aastal Uno Loobi poolt eesmärgiga toetada väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis. Lisainfo.

Valter Lengi fond

Algatatud 2009. aastal Valter Lengi (17.11.1929 - 8.02.2020) poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Asutatud 1994. aastal Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesmärgiga toetada Teater Estonia tegevust. Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Asutatud 1993. aastal Alexander Kofkini poolt eesmärgiga toetada näitlejate ja lavastajate täiendõpet välismaal. Lisainfo.

Ene Valge fond

Algatatud 2009. aastal Jüri Valge poolt eesmärgiga toetada lavavalgustuse õppimist ja Eesti teatri valguskujunduse arendamist.

Estonia Seltsi fond

Asutatud 2006. aastal Estonia Seltsi poolt eesmärgiga toetada noori artiste. Rahvusooper Estonia baleriine toetatakse Klaudia Maldutise (1910−1995) stipendiumiga ja lauljaid Tiit Kuusiku (1911−1990) stipendiumiga. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulueriala üliõpilasi toetatakse Naan Põllu (1921−1998) stipendiumiga eesti heliloojate vokaalteoste esitamise eest. 2018. aastal lisandus Helmi Puuri (1933 - 2014) stipendium, millega toetatakse Tallinna Balletikooli andekaid õpilasi. Lisainfo.

Ita Everi fond

Algatatud 2016. aastal Sihtasutuse Eesti Draamateater poolt Ita Everi 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Algatatud Leida Rammo (18.04.1924 - 23.07.2020) poolt 2015. aastal eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi. Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Asutatud 1994. aastal Eesti Sotsiaalpanga (1991−1995) poolt eesmärgiga toetada teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid. Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Asutatud 1995. aastal Mari-Liis Küla-Reinsalu poolt Voldemar Panso (1920−1977) mälestuseks. Voldemar Panso fond toetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise. Lisainfo.

Varia

Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond

Algatatud 2022. aastal Mihkel Tammeti poolt eesmärgiga toetada arheolooge arheoloogiliste probleemuuringute läbiviimisel ja kogukonnaarheoloogia edendamisel ajaloolisel Läänemaal. Annetuste tegemisel kirjutage selgitusse: Läänemaa arheoloogia fond.
Stipendiumide ja toetuste konkursi korraldab ja otsused raha eraldamise kohta teeb fondi 5-liikmeline halduskogu.
Halduskogusse kuuluvad:
  • Mati Mandel
  • Anton Pärn
  • Hardi Rehkalt
  • Kaire Reiljan
  • Urmas Vahur

AJALOOLISE LÄÄNEMAA FONDI STIPENDIAADID

Andres Ammase fond

Algatatud 11. novembril 2018. aastal Anneli Ammase ja Andrese sõprade poolt Andres Ammase mälestuseks. 
Andres Ammas (25.02.1962 - 4.04.2018) oli eesti poliitik, vabaerakondlasest riigikogu liige, tunnustatud koolijuht ja ajakirjanik.
Andres Ammase fondi eesmärgiks on toetada pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse.
Alates 2020 aastast antakse fondist välja ka Anneli Ammase nimeline hea ajakirjanduse stipendium. Lisainfo.

Eesti biograafika fond

Algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat. Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Asutatud 2005. aastal Lily Kocinsi poolt tädi Hilda Koldof-Simmi (1911−2005) mälestuseks. Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab Kõmsi Lasteaed-Algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust. Lisainfo.

Keila linna fond

Asutatud 1993. aastal Keila Panga (1991−1995) poolt eesmärgiga toetada Keila linna ja regiooni kultuuri. Kuni 2021. aastani tegutses fond Keila Panga fondi nime all. 2021. aastal sõlmiti koostööleping Keila Linnavalitsusega, mille tulemusel liideti Keila Panga ja Keila Kooli Rudolf Oja fond ja moodustus Keila linna fond, mille eesmärgiks on toetada Keila kultuuri- ja hariduselu. Lisainfo.

Kogukonna fond

Algatatud 2016. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel. Lisainfo.

Kreisiraadio fond

Algatatud 2007. aastal Tarmo Leinatamme, Peeter Oja ja Hannes Võrno poolt eesmärgiga toetada eesti kultuuri arengut.
Vastavalt asutamislepingule hakatakse Kreisiraadio fondist väljamakseid tegema siis, kui põhikapital ületab 250 000 krooni (15 977,91 €) piiri.              

Kõpu majaka fond

Algatatud Eri Klasi poolt 1999. aasta 24. juulil Kõpu majaka juures toimunud üritusel „Pasuna ja pika puuga“. Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu. Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Algatatud 1999. aastal Kassari Haridusseltsi poolt Lepa Anna (21.09.1894 - 25.12.1980) mälestuseks, eesmärgiga edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut. Lisainfo.

Lily Kocinsi (Liili Raadi) fond

Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt eesmärgiga toetada Hanila valla kultuurielu. Väljamaksed jagunevad võrdselt EELK Hanila Pauluse koguduse, Hanila Muuseumi ja Kõmsi raamatukogu tegevuse toetamiseks. Fond alustab tööd pärast seda, kui on laekunud Lily Kocinsi testamendis sellele fondile määratud summa.

Round Table Eesti fond

Algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada heategevusprojektide kaudu puudustkannatavaid Eesti inimesi.
Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Asutatud 1997. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Alates 2023. aastast on fondi eesmärgiks toetada tegevusi, mille eesmärk on parvlaev Estonia huku mälestuse jäädvustamine.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt.
Fondi eesmärgiks toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas.  Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Lisainfo.