Elfriede Lenderi fond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rootsis asuva Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt Elfriede Lenderi (1882−1974) mälestuse jäädvustamiseks. Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid ja nende poolt algatatud projekte.
ELFRIEDE LENDERI FONDI STIPENDAADID

Taotlejale

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Elfriede Lenderi fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiina Kadri Einre, Mari-Liis Lambing, Kärt Madiberk, Mareli Rannap, Kristina Rebane.