Henn Jõksi fond

Üldinfo

Asutatud 2022. aastal Allar Jõksi poolt venna,  endise riigikohtuniku Henn Jõksi (20.09.1955 – 21.05.2022) mälestuseks.  Henn Jõksi fondi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.

HENN JÕKSI FONDIST ERLADATUD STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

2023. aastal jaguneb Henn Jõksi fondi stipendiumideks eraldatud 13 000 eurot järgmiselt:
  1. Neli 2500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
  2. 2000 euroga toetab Henn Jõksi fond Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel https://www.europeanlawmootcourt.eu/.  Stipendium kantakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kes otsustab stipendiumi kasutamise; 
  3. Lisaks toetab Henn Jõksi fond 1000 euro suuruse stipendiumiga Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud 1000 eurot kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise.

Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
  • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
  • motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.

Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule. Henn Jõksi fondi halduskogu on 3-liikmeline: Carri Ginter- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor; Villu Kõve- Riigikohtu esimees; Karolyn Krillo, Tallinna Ringkonnakohtu nõunik.
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2023 kell 24.00