Heino Kaljuste fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Eesti Muusikaja Teatriakadeemia ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt eesmärgiga jäädvustada professor Heino Kaljuste (1925−1989) mälestust kooli- ja koorimuusika edendajana, teavitada üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil. Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Iga aasta 18. novembril, Heino Kaljuste sünniaastapäeval, antakse stipendium kas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele või aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
HEINO KALJUSTE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium EMTA muusikapedagoogika üliõpilasele.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab fondi halduskogu.


Halduskogu on 3-liikmeline: Tõnu Kaljuste, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi juhataja Kristi Kiilu ja  Eesti Muusikaõpetajate Liidu  esindaja Ene Kangron.