Ita Everi fond

Üldinfo

Algatatud 2016. aastal Sihtasutuse Eesti Draamateater poolt Ita Everi 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest.

ITA EVERI FONDI STIPENDIUMID

Taotlejale

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.
Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks. Jagamisele tuleb 2600 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 4-liikmeline: Ülle Kaljuste, Rein Oja, Tiit Meren ja Pille-Riin Purje.