Leo Rohlini fond

Üldinfo

Asutatud 2023. aasta jaanuaris keraamiku ja kunstipedagoogi Leo Rohlini laste poolt isa mälestuseks. Leo Rohlini fondi eesmärgiks on  toetada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi.

Taotlejale

Leo Rohlini  fondi stipendium on ellu kutsutud stipendiaadi õpingute, loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks.  Stipendiumi määramisel hinnatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele unikaalteoste loomisel.  Esimesed stipendiumid Leo Rohlini fondist on plaanis eraldada käesoleva 2023. aasta sügisel.