Doktor Ivo Risti fond

Üldinfo

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet.
DOKTOR IVO RISTI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb  0 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.

Lisaks nõutud dokumentidele peab taotleja esitama erialase CV.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Eldur Annus, Tiit Haviko, Karl-Andres Kants, Udo Pere, Toomas Saluse.