Mati Palmi fond

Üldinfo

Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi (13.01.1942-28.05.2018) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal.
MATI PALMI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Mati Palm

Taotlejale

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3- liikmeline: Anu Kaal, Ivo Kuusk, Ülar-Johannes Palm.