Eesti Kunstiakadeemia fond

Üldinfo

Algatatud 2001. aastal Ando Keskküla (1950−2008) poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks toetab Eesti Kunstiakadeemia Fond Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikoolitüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi. Kunsti- ja arhitektuurialaseid õppevaldkondi ning õppesuundi käsitletakse vastavalt ISCED (International Standard Classification of Education) loetelule.
EESTI  KUNSTIAKADEEMIA  FONDI  STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Eesti Kunstiakadeemia fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Kirke Kangro, Kaido Ole, Ingrid Ruudi.