Jüri Jaansoni fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aastal Eesti Sõudeliidu poolt eesmärgiga toetada kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jüri Jaanson on eesti sõudja ja poliitik.
JÜRI JAANSONI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Stipendium või toetus eraldatakse ühele sportlasele või ühele paatkonnale.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tõnu Endrekson, Jüri Jaanson, Rein Kilk, Peeter Mardna, Andrei Šilin.