Arno Tali fond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
ARNO TALI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 460  eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Õppeasutuse tõend õppeedukuse või esmakursuslastel õppimise kohta
  • Vanema(te) palgatõend või koopia invaliidsus-, töövõimetus-, pensionitunnistusest või tõend töötukassast. 
  • Üliõpilase kodukoha omavalitsusest kinnitus perekonna liikmete arvu kohta
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline; Eugenia Brusnitsin, Annika Poldre, Agu Veetamm.