Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
ALEKSANDER HEINTALU JA ELO LIIVI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist tuleb jagamisele 150 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Ahto Kaasik, Aare Kasemets, Ülle Kauksi, Elo-Katre Liiv, Ülo Siimets.