Rakvere muusikafond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu.
RAKVERE MUUSIKAFONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb  0 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Jaadla, Toivo Peäske, Peep Pihlak, Merle Silla.