Rakvere muusikafond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu.
RAKVERE MUUSIKAFONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb  500 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Jaadla, Toivo Peäske, Peep Pihlak, Merle Silla.