Annetuste tegemiseks vajalik info:
Annetuse saaja:   Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskontod:     EE117700771000664610  LHV Pank  SWIFT/BIC: LHVBEE22
             EE672200221001101347  Swedbank SWIFT/BIC: HABAEE2X
Maksekorraldusel märkige selgitusse:  Annetus + allfondi nimi, mida soovite toetada
Kui teete annetuse Rahvusvahelisele Eesti Keskusele KESKUS asukohaga Torontos, kirjutage selgitusse: Annetus Eesti Keskusele Torontos

Kiirlingid annetuste tegemiseks LUMINOR ; SEB  ja COOP panga kaudu.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust vastavalt tulumaksuseaduses kehtestatud piirmääradele. Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt. Maksuvabastuse piirmääradeks on:
 • 3 % kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
 • 10 % kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10 % maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.