Lepa Anna sukasäär

Üldinfo

Algatatud 1999. aastal Kassari Haridusseltsi poolt Lepa Anna (21.09.1894 - 25.12.1980) mälestuseks, eesmärgiga edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut.
LEPA ANNA SUKASÄÄRE STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Rein Järva, Tiiu Kopli, Aivar Kääramees, Toivo Platov, Heli Tuisk.