Anting-Peetsi fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal Eve-Mall Peetsi poolt eesmärgiga toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.

Anting-Peetsi fond moodustus võrdsetes osades endiste Eesti Ajaloomuuseumi töötajate Leida Antingu testamendijärgsest annetusest ja Eve-Mall Peetsi annetusest.
Leida Anting (1919-1999) töötas Eesti Ajaloomuuseumis aastatel 1944-1993 vanemteaduri ja relvakogu hoidjana ning oli tunnustatud relvaekspert. 1967. aastal ilmus kirjastuse Eesti Raamat poolt välja antud Leida Antingu uurimustöö „Tallinna tulirelvameistrid ja relvad XIV-XVI sajandil“.
Eve-Mall Peets (4.06.1933) alustas tööd Eesti Ajaloomuuseumis 1964. aastal teadurina. Aastatel 1970-2003 oli ta peavarahoidja ja pensionile jäädes töötas edasi Eesti Ajaloomuuseumi konsultandina. 

Pildil Eve-Mall Peets ja Eri Klas kirjutavad alla fondi asutamise lepingule.


ANTING-PEETSI FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

Anting-Peetsi fondi eesmärgiks on toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 0 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Ajaloomuuseum.