Aino Klesmenti fond

Üldinfo

Asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
AINO KLESMENTI FONDI STIPENDIAADID

Aino Klesmenti fondi asutamine Kadriorus 7.01.2011.a.


Taotlejale

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Häli Allas, Katrin Ehala ja Mart Haljaste