Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Üldinfo

Algatatud 2003. aastal Urmas Kaarlepi poolt eesmärgiga toetada Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISE MEESKOORI STIPENDIAADID

Taotlejale

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 1600 eurot.


Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori juhatus.