Paul Kerese fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt Paul Kerese (1916−1975) mälestuseks. Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid.
PAUL KERESE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb  eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Maleliidule.