Kebina Talu naispere fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt oma kodutalu ja perekonna mälestuseks. Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
KEBINA TALU NAISPERE FONDI STIPENDIAADID

Pildil Eri Klas ja Lily Kocins 18.06.2004, Kadriorus fondi asutamise lepingule alla kirjutamas


Taotlejale

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 0 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Merit Kiirats, Arno Peksar, Siret Kesküla, Hilje Tammaru.