Hans Teetlausi fond

Üldinfo

Asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Hans Teetlausi fondi algkapital moodustati Hans Teetlausi (2.09.1920 - 24.04.2010) pärandvarast.

HANS TEETLAUSI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 2 791 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Margus Arvisto, Nadja Kurem, Rein Tiik