Boris Tamme fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt abikaasa Boris Tamme (1930−2002) mälestuseks. Boris Tamme fond toetab inseneride koolitust.
BORIS TAMME FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

Boris Tamme fond toetab inseneride õpinguid ja koolitust. 
Boris Tamme fondist eraldatakse üks stipendium summas 0 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  •  CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  • Soovituskirjad

Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.