Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Üldinfo

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades. Paarisaastatel eraldatakse stipendium  arstiteaduse eriala üliõpilastele ja paarituarvulistel aastatel  inseneri- ja täppisteaduste eriala üliõpilastele.
SALME JA ALEKSANDER MATHIESENI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Salme ja Aleksander Mathiesen Rootsis

Taotlejale

Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab paarisarvulistel aastatel arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Käesoleval aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Jagamisele tuleb 0 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.