ABEL-MIRKA FOND
Asutatud 1999. aastal Aadu ja Jako Abeli ning Hans Mirka poolt eesmärgiga toetada Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.

ADDA JA LEONHARD MARDNA FOND
Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

ADELAIDE’I EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI FOND
Asutatud 1994. aastal Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesmärgiga toetada Rahvusooper Estonia tegevust.

AGNES KULTASE STIPENDIUMIFOND
Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika,  Suurbritannia ja Euroopa Liidu maade ülikoolides ning ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas. 

AIMÉE JA VLADIMIR BEEKMANI FOND
Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.

AINO KLESMENTI FOND
Asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.

AJALOOLISE LÄÄNEMAA ARHEOLOOGIA FOND
Algatatud 2022. aastal Mihkel Tammeti poolt eesmärgiga toetada arheolooge arheoloogiliste probleemuuringute läbiviimisel ja kogukonnaarheoloogia edendamisel ajaloolisel Läänemaal.

AKTSIASELTS FILTER FOND
Asutatud AS Filter poolt 2017. aastal eesmärgiga  toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.

ALEKSANDER HEINTALU JA ELO LIIVI FOND
Algatatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada põlisusundiga seotud rahvakultuuri.

ALEKSANDER RAADI FOND
Asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt isa Aleksander Raadi (1905−1941) mälestuseks. Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.

ALEXANDER KOFKINI FOND
Asutatud 1993. aastal Alexander Kofkini poolt eesmärgiga toetada näitlejate ja lavastajate täiendõpet välismaal.

ANDRES AMMASE FOND
Asutatud 2018. aastal Anneli Ammase ja Andrese sõprade poolt varalahkunud muusikaõpetaja, koorijuhi, koolidirektori, ajakirjaniku ja poliitiku Andres Ammase (25.02.1962 - 4.04.2018) mälestuseks. Andres Ammase fondi eesmärgiks on toetada pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse.

ANDRES HAAMERI FOND
Asutatud 2008. aastal Andres Haameri poolt. Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri stipendiume jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu Ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut.

ANDRES KÜNGI FOND
Asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.

ANDRES LUTSARI JUDOÕPETAJA FOND
Algatatud 2008. aastal Eesti Judoliidu poolt Andres Lutsari (1937−2007) mälestuseks. Andres Lutsari judoõpetaja fondi eesmärgiks on arendada ja toetada judoõpetajate koolitust.

ANN MIHKELSONI FOND
Asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt eesmärgiga toetada reaalteaduste alal tegutsevaid ja eesti keelt rääkivaid naisi. Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume naisüliõpilastele, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti ülikoolides. Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal.  Fond lõpetas tegevuse 2023. aastal. Põhikapitali jäägist eraldati stipendium vastavalt fondi eesmärgile.

ANNA RAUDKATSI FOND
Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist (1886−1965) ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Anna Raudkatsi viie või nulliga lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886. a.) ja igal üldtantsupeol antakse välja Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord.

ANTING-PEETSI FOND
Asutatud 2007. aastal Eve-Mall Peetsi poolt eesmärgiga toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.

ANTON AARE MÄLESTUSFOND
Asutatud 1995. aastal perekond Aare poolt Kolga kooli kauaaegse juhataja Anton Aare (1880−1945) mälestuse jäädvustamiseks. Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.

ANTS SEILERI FOND
Algatatud 2009. aastal endise Tallinna Autoremonditehase töötajate kogu poolt eesmärgiga toetada autoeriala tudengeid või noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning autospordi populariseerimisel.

ANTTI PIIPPO FOND
Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Elcoteq Tallinn“ poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.

ARNO TALI FOND
Asutatud 2005. aastal mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.

ARNOLD HUMALA FOND
Algatatud 2005. aastal Arnold Humala (1908−1987) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada noorte matemaatikute teadustegevust.

ARVO NENNI JA INGRID NENNI (NEIUPÕLVENIMEGA NÕGES) FOND
Asutatud 2002. aastal Ingrid Nenni poolt eesmärgiga toetada Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel.

BLRT FOND
Algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel.

BORIS TAMME FOND
Asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt abikaasa Boris Tamme (1930−2002) mälestuseks. Boris Tamme fond toetab inseneride koolitust.

CAMILLA JA LEO KUUS’E FOND
Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.

DAVID OTTO WIRKHAUSI FOND
Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) ning Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust David Otto Wirkhausist (1837−1912) ja väärtustada puhkpillimuusikaga tegelemist. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Igal üldlaulupeol antakse välja David Otto Wirkhausi puhkpillimuusika stipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusrikka tegevuse eest puhkpillimuusika edendamisel. Stipendiumi saaja peab olema vähemalt 50-aastane. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks muusikategelase elutöö (nii muusikapedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse ühele isikule üks kord.

DOKTOR IVO RISTI FOND
Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet.

DOKTOR VÄINO TUPPITSA MÄLESTUSFOND
Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

EDMUND VALTMANI FOND
Asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914−2005) poolt eesmärgiga toetada stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla kolmekümneaastast Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest.

EESTI BIOGRAAFIKA FOND
Algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat.

EESTI KUNSTIAKADEEMIA FOND
Algatatud 2001. aastal Ando Keskküla (1950−2008) poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks toetab Eesti Kunstiakadeemia Fond Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikoolitüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi. Kunsti- ja arhitektuurialaseid õppevaldkondi ning õppesuundi käsitletakse vastavalt ISCED (International Standard Classification of Education) loetelule.

EESTI OLÜMPIAKOMITEE FOND
Asutatud 2000. aastal Eesti Olümpiakomitee poolt eesmärgiga toetada Eesti spordi- ja olümpialiikumist.

EESTI RAHVAKUNSTI JA KÄSITÖÖ LIIDU FOND
Algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA FOND
Asutatud 2006. aastal Eesti Teaduste Akadeemia poolt eesmärgiga toetada doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd.

EESTI ÜHISPANGA FOND
Asutatud 1993. aastal Eesti Ühispanga poolt eesmärgiga toetada festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.

EINO TAMBERGI FOND
Asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt oma isa Eino Tambergi (1930 – 2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino Tambergi fondi eesmärgiks on toetada maal elavate laste muusikaharidust ja tutvustada Eino Tambergi loomingut.

ELFRIEDE LENDERI FOND
Asutatud 2001. aastal Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rootsis asuva Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt Elfriede Lenderi (1882−1974) mälestuse jäädvustamiseks. Elfriede Lenderi fond toetab noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.

ELLEXRAIDLA FOND
Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.

ENE GRAUBERGI FOND
Asutatud 2014. aastal Ene Graubergi poolt eesmärgiga toetada noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.

ENE JA TÕNIS KASE FOND
Asutatud 2002. aastal Ene-Mai ja Tõnis Kase poolt eesmärgiga toetada stipendiumiga täispika mängufilmi režissööri. Lõpetas tegevuse 2022. aastal. Põhikapitali jäägist eraldati stipendium vastavalt fondi eesmärgile.

ENE VALGE FOND
Algatatud 2009. aastal Jüri Valge poolt eesmärgiga toetada lavavalgustuse õppimist ja Eesti teatri valguskujunduse arendamist.

ENN SARAPI FOND
Asutatud 2000. aastal Enn Sarapi poolt eesmärgiga toetada kutseharidust.

EPP TSIRKI STIPENDIUMIFOND
Asutatud 2023. aastal Epp Tsirki poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanike loomingulist tegevust, mis on seotud rahvusliku ja isamaalise mõtteviisiga.

ERI KLASI FOND

Asutatud 1998. aastal Eri Klasi poolt eesmärgiga toetada muusikaelu arengut Eestis.

ERKKI-SVEN TÜÜRI FOND
Algatatud 2003. aastal Erkki-Sven Tüüri poolt eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid.

ERNST IDLA FOND
Algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.

ERNST JA ERICA KESA FOND
Asutatud 1997. aastal Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.

ERNST KESA FOND
Asutatud 1994. aastal Ernst Kesa (1910−1994) poolt eesmärgiga toetada arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.

ERNÖ KOCHI FOND
Algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.

ERVIN-JÜRI JA EILI NÕMMERA FOND
Asutatud 2009. aastal Rootsis asuva E ja E Nõmmera Fondi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.

ESTO FOND
Asutatud 1996. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust.

ESTONIA SELTSI FOND
Asutatud 2006. aastal Estonia Seltsi poolt eesmärgiga toetada noori artiste. Rahvusooper Estonia baleriine toetatakse Klaudia Maldutise (1910−1995) stipendiumiga ja lauljaid Tiit Kuusiku (1911−1990) stipendiumiga. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulueriala üliõpilasi toetatakse Naan Põllu (1921−1998) stipendiumiga eesti heliloojate vokaalteoste esitamise eest.

FINNAIRI FOND
Asutatud 1996. aastal Finnairi Tallinna esinduse poolt.

FOND „KINGI LAPSELE HÄÄL“
Algatatud 2002. aastal Eesti Televisiooni Tütarlastekoori poolt eesmärgiga arendada laste ja noorte laulukultuuri.

FOND „MÄLESTUS“
Algatatud 2002. aastal Tallinna Noorte Klubi Kodulinn poolt eesmärgiga toetada Tallinna vanalinna ja Eesti kultuuripärandi säilitamist ja restaureerimist.

GEORG LURICHI FOND
Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.

GEORG OTSA FOND
Algatatud 2005. aastal Mikk Mikiveri (1937−2006) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid.

GUNDA JA HEINRICH KANGURI FOND
Asutatud 2007. aastal Peeter Kanguri poolt oma vanemate mälestuse jäädvustamiseks. Gunda ja Heinrich Kanguri fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust.

GUNNAR TOOMEMETSA FOND
Algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada Eesti tantsuspordi arengut.

GUSTAV ERNESAKSA FOND

Asutatud 1993. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt Gustav Ernesaksa (1908−1993) mälestuse jäädvustamiseks. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusika-alast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendiumid ja õppestipendiumid. Õppestipendiumi kandidaadid leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.

HANS TEETLAUSI FOND
Asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.

HANSAPANGA FOND
Asutatud 1993. aastal Hansapanga poolt.

HARRY KINGISSEPA FOND
Asutatud 2007. aastal Harry Kingissepa poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel neid Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk.

HEIKKI KOORTI HEATEGEVUSFOND
Algatatud 2021. aastal Heikki Koorti poegade Ken, Garry, Karl ja Gustav Koorti poolt isa Heikki Koorti (1955-2021) mälestuse jäädvustamiseks. Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.

HEINO EELSALU FOND
Algatatud 2000. aastal Helin Eelsalu poolt abikaasa Heino Eelsalu (1930−1998) mälestuseks. Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.

HEINO KALJUSTE FOND
Algatatud 2000. aastal Eesti Muusikaakadeemia ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt eesmärgiga jäädvustada professor Heino Kaljuste (1925−1989) mälestust kooli- ja koorimuusika edendajana, teavitada üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil. Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Iga aasta 18. novembril, Heino Kaljuste sünniaastapäeval, antakse stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele ja aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.

HELJU TAUGI FOND
Asutatud 2007. aastal Helju Taugi (1930−2005) mälestuseks tema poja Madis Kolgi ning poja abikaasa Reet Remmeli poolt. Helju Taugi fond toetab noori muusikuid.

HELL RAA MÄLESTUSFOND
Asutatud 1996. aastal Morduhh Beltshikovi (1907−1999) poolt abikaasa Hell Raa (1911−1996) mälestuseks. Hell Raa mälestusfond toetab rahvusliku käsitöö arengut. Igal aastal antakse stipendium Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala kahele üliõpilasele.

HELMI VALTMANI MÄLESTUSFOND
Asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914−2005) poolt abikaasa Helmi Valtmani (1911−2002) mälestuseks. Helmi Valtmani mälestusfond toetab stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast.

HELMUT EINPAULI FOND
Asutatud 2005. aastal Helmut Einpauli poolt eesmärgiga toetada eesti keele arendamist ja kasutamist.

HENN JÕKSI FOND
Asutatud 2022. aastal Allar Jõksi poolt  oma venna, endise riigikohtuniku Henn Jõksi (20.09.1955 – 21.05.2022) mälestuseks.  Henn Jõksi fondi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.

HIIUMAA NOORTE STIPENDIUMIFOND
Algatatud 2023. aastal Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus poolt eesmärgiga toetada Hiiumaa noori hariduse omandamisel kõrgkoolides.

HILDA KOLDOF-SIMMI MÄLESTUSFOND
Asutatud 2005. aastal Lily Kocinsi poolt tädi Hilda Koldof-Simmi (1911−2005) mälestuseks. Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab Kõmsi lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.

HOTELL VIRU FOND
Asutatud 1996. aastal aktsiaseltsi „Hotell Viru“ poolt eesmärgiga toetada džässmuusika arengut Eestis.

HÄRMATALI FOND
Asutatud 2018. aastal Tiiu Alliste poolt eesmärgiga toetada eesti lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit.   

ILMA ADAMSONI FOND
Asutatud 2005. aastal Aivo Adamsoni poolt eesmärgiga edendada lavarahvatantsu.

ILMAR KULLAMI FOND
Asutatud 2008. aastal Eesti Korvpalliliidu poolt eesmärgiga toetada noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omavad algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.

ILMAR OLESKI FOND
Asutatud 2019. aastal Ilmar Oleski poolt eesmärgiga toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.

INNA JA OLEV MATHIESENI FOND
Asutatud 2003. aastal Inna Mathieseni (1929−2008) ja Olev Mathieseni (1928−2013) poolt eesmärgiga toetada Eesti lähiajaloo uurimist. Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendiumi eesmärgiks on stimuleerida Eesti XX sajandi ajaloo uurimist, erilise rõhuasetusega nõukogude okupatsiooniajastule ja sellega seoses tekkinud vastupanuliikumisele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Teised prioriteetsed teemad on Eesti riigi reaalne ülesehitamine 1920. aastatel ning Eesti iseseisvuse kadumisele viinud sündmused.

IRENE TIIVELI FOND

Algatatud 2014. aastal Irene Tiiveli poolt eesmärgiga toetada inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.

IRINA  SAARE FOND
Asutatud 2002. aastal Irina-Irene Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja tants vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke. 

ITA EVERI FOND

Algatatud 2015. aastal Sihtasutuse Eesti Draamateater poolt Ita Everi 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest.

IVAR IVASKI MÄLESTUSFOND
Asutatud 2002. aastal Astrid Ivaski poolt abikaasa Ivar Ivaski (1927−1992) mälestuseks. Ivar Ivaski mälestusfond toetab kord kahe aasta jooksul ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.

IVI TINGRE FOND
Algatatud 2010. aastal Ivi Tingre poolt eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut.

IVO LILLE FOND
Algatatud 2023. aastal Irene Lille poolt klaasikunstniku Ivo Lille  (1953-2019) mälestuse jäädvustamiseks. Ivo Lille fondi eesmärgiks on toetada skulptuurse klaasi tähtteoseid.

JAAK TAMME FOND
Algatatud 1999. aastal Sirje Tamme poolt abikaasa Jaak Tamme (1950−1999) mälestuseks. Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.

JAAN TALTSI FOND
Algatatud 2005. aastal Jaan Taltsi poolt eesmärgiga toetada sportlasi, kellel juured tugevalt maal.

JUHAN JAIGI MÄLESTUFOND
Algatatud 2000. aastal Juhan Jaigi (1899−1948) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.

JÕGEVA LINNA FOND
Asutatud 2001. aastal Jõgeva Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada spordielu Jõgeva linnas.

JÜRI JAANSONI FOND
Asutatud 2004. aastal Eesti Sõudeliidu poolt eesmärgiga toetada kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.

JÜRI JA KAI ARRAKU FOND
Asutatud 2023. aastal Kai Arraku poolt eesmärgiga toetada vanemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke ja innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.

KADRI MÄLGU FOND
Algatatud 2023. aastal Mati Sirkeli poolt ehtekunstniku Kadri Mälgu (1958-2023) mälestuse jäädvustamiseks. Kadri Mälgu fondi eesmärgiks on toetada end loominguliselt tõestanud või oma loometee alguses olevaid ehtekunstnikke.

KADRIORU FOND
Asutatud 2008. aastal osaühingu Europark Estonia poolt eesmärgiga toetada Kadrioru lossi ja pargi arengut.

KEBINA TALU NAISPERE FOND
Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt oma kodutalu ja perekonna mälestuseks. Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.

KEILA LINNA FOND
Asutatud 1993. aastal Keila Panga (1991−1995) poolt.  Kuni 2021. aastani Keila Panga fond. 2021. aastal liideti fondiga Keila Kooli Rudolf Oja fondi põhikapitali jääk ja fond nimetati ringi Keila linna fondiks.  Keila linna fond toetab Keila kultuuri- ja hariduselu.

KELLUKESE FOND
Algatatud 2011. aastal Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.

KOGUKONNA FOND
Algatatud 2016. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.

KREISIRAADIO FOND
Algatatud 2007. aastal Tarmo Leinatamme, Peeter Oja ja Hannes Võrno poolt eesmärgiga toetada eesti kultuuri arengut.

KRISTI JA SIIM KALLASE FOND
Asutatud 2009 aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris.

KRISTIINA KAHURI FOND
Asutatud 2022. aastal Kristiina Kahuri poolt eesmärgiga toetada noori andekaid Eesti puhkpillimuusikuid.

KRISTJAN TOROPI FOND
Algatatud 1994. aastal Kristjan Toropi (1934−1994) poolt eesmärgiga toetada tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist. Kord kolme aasta jooksul, rahvusvahelise folkloorifestivali „Baltica“ ajal, antakse välja kogumisstipendium tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest ja täiskasvanute üldtantsupeo toimumise aastatel antakse välja tantsupeostipendium täiskasvanute üldtantsupeo parima tantsulavastuse eest.

KULTUURIAKADEEMIA FOND
Algatatud 2012. aastal Viljandi Kultuurikolledži Ametiühingu poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.

KUNO LARENI FOND
Asutatud 2000. aastal Kuno Lareni poolt eesmärgiga õpilasvahetuse abil parandada teineteisemõistmist ja soodustada kultuurivahetust Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel. Igal aastal antakse vahelduvas järjekorras ühele Tallinna või Ameerika Ühendriikide 12−15-aastasele eesti päritolu õpilasele stipendium üldjuhul ühe nädala pikkuse külaskäigu tarvis kas siis Ameerika Ühendriikidesse või Tallinnasse. Alates 2006. aastast toetab Eesti muusika arengut.

KÕPU MAJAKA FOND
Algatatud Eri Klasi poolt 1999. aasta 24. juulil Kõpu majaka juures toimunud üritusel „Pasuna ja pika puuga“. Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.

LASTEKAITSE LIIDU FOND
Asutatud 2002. aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.

LEIDA RAMMO LINNATEATRI FOND
Algatatud Leida Rammo poolt 20. oktoobril 2015.aastal eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi.

LEMBITU KUUSE FOND
Algatatud 2022. aastal Heli Kuuse poolt spordireporter Lembitu Kuuse (1950-2017) mälestuse jäädvustamiseks. Lembitu Kuuse fondi eesmärgiks on toetada silmapaistvate spordireporterite enesetäiendamist.  

LEO ROHLINI FOND
Asutatud 17. jaanuaril 2023. aastal Leo Rohlini laste: Hannes Rohlini, Sven Rohlini ja Lea Rand poolt.
Leo Rohlini fondi eesmärgiks on toetada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi (õpingute lõpust ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat). 

LEPA ANNA SUKASÄÄR
Algatatud 1999. aastal Kassari Haridusseltsi poolt eesmärgiga edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut.

LIINA KIRDI MÄLESTUSFOND
Asutatud 2006. aastal Ruth Nilgo poolt Liina Kirdi (1938−2005) mälestuseks. Liina Kirdi mälestusfond toetab noori filmitegijaid.

LIISA SUUSTERI JA CAROLINA KREMENETSKI MÄLESTUSFOND
Algatatud 2005. aastal Aini Härmi ja Külvi Kuuse poolt Liisa Suusteri (1983−2005) ja Carolina Kremenetski (1983−2005) mälestuseks.
Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal.

LILIAN SEMPERI FOND
Asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori pianiste.

LILLY JA HUGO PÄRNAMÄE FOND
Asutatud 2002. aastal Inna Mathieseni (1929−2008)poolt oma vanemate mälestuse jäädvustamiseks ja toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide enesealgatuslikke ettevõtmisi ja täiendusõpet.

LILY KOCINSI (LIILI RAADI) FOND
Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt eesmärgiga toetada Hanila valla kultuurielu. Väljamaksed jagunevad võrdselt EELK Hanila Pauluse koguduse, Hanila Muuseumi ja Kõmsi raamatukogu tegevuse toetamiseks. Fond alustab tööd pärast seda, kui on laekunud Lily Kocinsi testamendis sellele fondile määratud summa.

LUCKHARDT-NORAKU FOND
Asutatud 2002. aastal mittetulundusühingu Eesti Suurperede Abistamise Selts poolt eesmärgiga toetada suurperede andekate laste arengut.

LUMINORI FOND
Asutatud 2000. aastal Merita Panga Tallinna Filiaali poolt. 2000-2018 oli fondi nimi Nordea fond ja eesmärk oli toetada Eesti ja Põhjamaade kultuurialast koostööd. 2018. aastast kannab Nordea fond Luminori fondi nime. Luminori fondi eesmärgiks on toetada noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid väljaspool Eestit.

MARJE ÕUNAPUU MÄLESTUSFOND
Asutatud 2014. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Marje Õunapuu pärandist saadud vahenditest. Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.

MARTI HÄÄLE FOND
Asutatud 2022. aastal Marti Hääle poolt eesmärgiga toetada hariduse, kultuuri ja spordivaldkonna silmapaistvaid noori ja erakorralisi algatusi Eesti elu edendamisel.

MATI PALMI FOND
Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal.

MATTI LEHTINENI FOND
Asutatud 1993. aastal soome laulja ja pedagoogi Matti Lehtineni poolt eesmärgiga toetada eesti lauljate täiendõpet Sibeliuse Akadeemias Helsingis või mujal välismaal.

MILIZA KORJUSE LAULUSTIPENDIUMI FOND
Algatatud 2002. aastal Melissa Wellsi poolt oma ema Miliza Korjuse (1909−1980) mälestuseks. Miliza Korjuse laulustipendiumi fond toetab lauljaid.

MONIKA OIDI FOND
Asutatud 2014. aastal küberneetik Monika Oidi (1952−2013) mälestuseks tema perekonna ja Cybernetica AS poolt eesmärgiga toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.

NESTE OY FOND
Asutatud 1993. aastal Soome firma Neste Oy poolt eesmärgiga toetada eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.

NIINA JA ALFRED RAADIKU FOND
Algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.

NOKIA FOND
Asutatud 1999. aastal Soome firma Nokia Oy poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.

NOORE KUNSTITEADLASE FOND
Algatatud 2006. aastal Krista Kodrese poolt toetamaks uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid kunstiteadlasi.

OLEV SOANSI MÄLESTUSFOND
Algatatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt graafik Olev Soansi (1925−1995) mälestuse jäädvustamiseks ja Keila kunstielu arengu toetamiseks. Kord viie aasta jooksul antakse Olev Soansi stipendium ühele eesti graafikule.

OSKAR JA ELLEN LOORITSA MÄLESTUSFOND
Asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga igal kolmandal aastal toetada eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.

OSKAR LÕVI FOND
Asutatud 2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi poolt oma isa Oskar Lõvi (1903−1942) mälestuse jäädvustamiseks. Oskar Lõvi fondi eesmärgiks on toetada spordiajakirjanikke, anda välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistöö toetamiseks.

PAKTERMINALI FOND
Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Pakterminal“ poolt.

PAUL KERESE FOND
Asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt Paul Kerese (1916−1975) mälestuseks. Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid.

PAUL KRIGULI PEREKONNA FOND
Algatatud 2008. aastal Ülo Kriguli poolt eesmärgiga toetada Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte

PEEP KESKKÜLA FOND
Algatatud 2000. aastal Peep Keskküla poolt eesmärgiga toetada Eesti kunstielu arengut.

PEETER LILJE FOND
Algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt Peeter Lilje (1950−1993) mälestuseks. Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti.

PEREKOND SIIMSENI FOND
Asutatud 1997. aastal eesmärgiga toetada Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust. Aastast 2007. toetab Eesti muusikaelu.

PROFESSOR UNO SIBULA FOND
Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet.

PÄEVALEHT „KALEVA“ FOND
Asutatud 1994. aastal Soomes Oulus asuva aktsiaseltsi Kirjapaino Kaleva poolt eesmärgiga toetada humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.

PÄRIMUSKULTUURI FOND
Algatatud 2000. aastal Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt eesmärgiga toetada rahvusliku folklooripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist.

RAHVUSOOPERI FOND
Asutatud 1994. aastal Eesti Sotsiaalpanga (1991−1995) poolt eesmärgiga toetada teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.

RAIN LÕHMUSE FOND
Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid.

RANNALEETIDE FOND „SINILIND“
Asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis. Stipendiume antakse kolmes valdkonnas: enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal (stipendiumid igal aastal), uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860 (stipendiumid igal paarisaastal), kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel (stipendiumid igal paaritul aastal).

RAKVERE MUUSIKAFOND
Asutatud 2005. aastal likvideerimisel olnud Arvo Pärdi Fondi vahenditest eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu.

REET JA ARNE MIKU FOND
Algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid.

REIN MARANI FOND
Algatatud 2006. aastal Rein Marani poolt eesmärgiga toetada Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.

RENATE JÕESAARE STIPENDIUMIFOND
Asutatud 1985. aastal Ernst Jõesaare (1905−1985) testamendi alusel Eesti Kultuuri Koondise juurde eesmärgiga anda kord aastas stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond. Lõpetas 2022. aastal tegevuse, põhikapitali jääk eraldati vastavalt fondi eesmärgile stipendiumideks. 

RIINA JA JAANUS PIKANI FOND
Asutatud 2020. aastal Jaanus Pikani poolt eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduse üliõpilasi/teadlasi.

ROBERT LEPIKSONI FOND
Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni poolt eesmärgiga toetada Võrumaa kultuurielu ja ajakirjandust iga-aastase ajakirjaniku eetikapreemiaga. Alates 2002. aastast toetab Tallinna Tehnikaülikooli tehnika- ja majandusteaduste doktoriõppe üliõpilaste ja uurijate koolitust ning enesetäiendamist. Alates 2009. aastast toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.

ROMAN TAVASTI FOND
Asutatud 2010. aastal Osaühingu Roman Tavast poolt eesmärgiga toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas.

ROUND TABLE EESTI FOND
Algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.

RÄÄMA KOOLI FOND
Algatatud 2008. aastal Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.

SALME JA ALEKSANDER MATHIESENI FOND
Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.

SALVA KINDLUSTUSE FOND
Asutatud 2007. aastal Salva Kindlustuse Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noorte muusikute osalemist konkurssidel.

SAMPO FOND
Asutatud 1997. aastal Soome kindlustuse aktsiaseltsi Yritys-Sampo poolt.

SINI-VALGE FOND
Asutatud 1995. aastal Soome firmade Pohjola-yhtiöt ja Repola Oy poolt eesmärgiga toetada kirjandust ja ajakirjandust.

SOOME-UGRI KIRJANDUSTE FOND
Algatatud 2015. aastal Arvo Valton Vallikivi poolt eesmärgiga toetada soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.

SUSAN JA AUGUST MÖLDERI FOND
Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid.

SUURSAADIK RIIVO SINIJÄRVE FOND
Algatatud 2002. aastal krahv Carlisle’i poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse.

SÕNUMILEHE FOND
Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Sõnumileht“ poolt eesmärgiga toetada üliõpilassporti.

ZONTA FOND
Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.

TALLINNA M/S „ESTONIA“ FOND
Asutatud 1997. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.

TALLINNA REAALKOOLI FOND
Asutatud 2001. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga edendada Reaali Vaimu.

TALLINNA SADAMA FOND
Asutatud 1992. aastal riigiettevõtte „Tallinna Sadam“ poolt.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISE MEESKOORI FOND
Algatatud 2003. aastal Urmas Kaarlepi poolt eesmärgiga toetada Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.

TAMKIVI REAALTEADUSTE FOND
Asutatud 2013. aastal Paul Tamkivi (1927 – 2012) ja Raivo Tamkivi (1953 – 2012) mälestuseks nende perekonna, sõprade ja Tallinna Rotary Klubi poolt. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd.

TERTTU JA JUHANI PELANNE FOND
Algatatud 2000. aastal Juhani Pelanne poolt eesmärgiga toetada Eesti noori muusikuid.

TIINA LIIVIKU FOND
Asutatud 1999. aastal Tiina Våghammari poolt eesmärgiga toetada eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.

TIINA TAMMANI FOND
Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga  toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas.

TRIATLONI FOND
Algatatud 2005. aastal Uno Loobi poolt eesmärgiga toetada väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.

ULLO TOOMI FOND
Asutatud 1994. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse), Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning aktsiaseltsi „Norma“ poolt Ullo Toomi (1902−1983) mälestuse jäädvustamiseks. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.

UNO JÄRVELA STIPENDIUMIFOND
Asutatud 2012. aastal Gadobeim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada poistekooride dirigente.

UNO NAISSOO FOND
Algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt eesmärgiga toetada Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.

VAIKE LAPPI FOND
Algatatud 2008. aastal Aivar Kokka poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.

VALGE ROOSI FOND
Asutatud 2004. aastal Kaitseliidu poolt eesmärgiga edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus, toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

VALTER LENGI FOND
Algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

VELJO TORMISE FOND
Algatatud 2000. aastal Veljo Tormise ja Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut.

VELLO SILLAMI TALLINNA REAALKOOLI FOND
Asutatud 2005. aastal Vello Sillami poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.

VENDADE TABURITE TALLINNA REAALKOOLI FOND
Asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.

WIEDEMANNI FOND
Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.

VILLEM RAAMI FOND
Algatatud 1996. aastal Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesmärgiga toetada Eesti keskaegse kunsti ja arhitektuuri uurimist ning muinsuskaitselist tegevust. Stipendiume antakse välja kord viie aasta jooksul Villem Raami (1910−1996) sünnipäeval 30. mail.

VIRUMAA KOMMERTSPANGA FOND
Asutatud 1993. aastal Virumaa Kommertspanga (1990−1998) poolt eesmärgiga toetada Virumaa kultuuri.

VLADIMIR SAPOŽNINI FOND
Asutatud 2006. aastal Oleg Sapožnini poolt eesmärgiga jäädvustada oma isa Vladimir Sapožnini (1906−1996) mälestust ja toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid.

VOLDEMAR PANSO FOND
Asutatud 1995. aastal Mari-Liis Küla-Reinsalu poolt Voldemar Panso (1920−1977) mälestuseks. Voldemar Panso fond toetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise.

ÜLO IGNATSI FOND
Asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust.