Sihtasutuse taotluste vastuvõtt stipendiumideks ja toetusteks toimub üks kord aastas 1. septembrist- 15. oktoobrini.  

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele . 
Taotlusi saab esitada läbi E-ANKEEDI .
  • igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele allfondile.
  • eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • hilinenud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.
Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Taotluste esitamise viimane tähtaeg 15. oktoober kell 24.00 Eesti aja järgi.
Küsimuste korral kirjuta: e-post: post@erkf.ee
või helista: 6013 428

Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on kogu oma tegevusaja jooksul eraldanud stipendiumideks ja toetusteks kokku üle 5,8 miljoni euro. Stipendiumide ja toetuste koond 1991-2022.