Aktsiaselts FILTER fond

Üldinfo

Algatatud 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
AKTSIASELTS FILTER FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Jagamisele tuleb   eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Aktsiaselts FILTER fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  •  CV;
  • motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
  • õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal;
  • eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
  • valmisolek läbida praktika AS Filter ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhtkonnale.