Doktor Väino Tuppitsa fond

Üldinfo

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

Eesti teeneline arst doktor Väino Tuppits oli Ida-Tallinna Keskhaigla legendaarne peaarst 1982 - 1994.
DOKTOR VÄINO TUPPITSA MÄLESTUSFONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel. Stipendiume Doktor Väino Tuppitsa mälestusfondist eraldatakse paarisaastatel.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Ralf Allikvee, Vahur Keldrima, Teet Lainevee, Peeter Mardna, Tõnu Tuppits.