Lilian Semperi fond

Üldinfo

Asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori Eesti pianiste.
LILIAN SEMPERI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi .
Jagamisele tuleb  1 000  eurot.

Stipendiaadi selgitab konkursi tulemuste põhjal välja fondi halduskogu.
Halduskogu on 3-liikmeline: Ruth Ernstson, Ivari Ilja, Mati Mikalai.