Andres Ammase fond

Üldinfo

Algatatud 11. novembril 2018. aastal Anneli Ammase ja Andrese sõprade poolt Andres Ammase mälestuseks. 
Andres Ammas (25.02.1962 - 4.04.2018) oli eesti poliitik, vabaerakondlasest riigikogu liige, tunnustatud koolijuht ja ajakirjanik.
Andres Ammase fondi eesmärgiks on toetada pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse.
Alates 2020 aastast antakse fondist välja ka Anneli Ammase nimeline hea ajakirjanduse stipendium.
ANDRES AMMASE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 4100 eurot.

Stipendiumid jagunevad alljärgnevalt:
  • Läänemaa hariduse- ja kultuurielu edendamiseks 2000 eurot.
  • noore sportlase stipendium 1000 eurot
  • treeneri stipendium 500 eurot
  • väikese lugeja stipendium 100 eurot
  • Anneli Ammase nimeline hea ajakirjanduse stipendium 500 eurot

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu. 
Stipendiumid antakse üle 25. veebruaril Andres Ammase sünniaastapäeval.
Halduskogu on 3-liikmeline: Ilona Aasvere, Kaire Reiljan ja Veiko Tischler.