Peep Keskküla fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Peep Keskküla  (18.12.1940 - 2.01.2019) poolt eesmärgiga toetada Eesti kunstielu arengut.
PEEP KESKKÜLA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Peep Keskküla fond toetab Eesti kunstielu arengut.
Jagamisele tuleb 0 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Kristi Keskküla, Kaisa Puustak, Tarmo Keskküla.