Eesti on väike vaba riik. Ta ei ole rikas loodusvarade poolest, kuid tema kivisel pinnal elab rahvas, kelle enesesäilimise vahendiks on olnud tema kultuur. Kaugelt üle saja-aastase traditsiooniga laulupeod toovad lauluväljakule kokku mitmekümnetuhandelise laulukoori ja see on ainulaadne kultuurinähtus. Eesti kirjandus, kunst, muusika on rikastanud maailma vaimukultuuri läbi aegade. Selleks, et eesti kultuur säiliks ja areneks, on loodud Eesti Rahvuskultuuri Fond ja meie kohustus on kultuuripärand järgmistele põlvedele üle anda rikkamana ja tervemana, kui ta seda praegu on.

Olav Ehala
Nõukogu esimees

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud Eesti rahvuskultuuri heategevusliku toetamise eesmärgil rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu. 1991. aastast tegutseva Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tegevuse aluseks on põhikiri. Sihtasutust Eesti Rahvuskultuuri Fond juhib 11-liikmeline Eesti kultuuritegelastest koosnev nõukogu. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond tuluallikad:
• Eesti Rahvuskultuuri fondi heaks tehtavad varalised annetused, kingitused ja pärandused;
• Eesti Rahvuskultuuri Fondi põhikapitali investeerimisest saadud tulu;
• muust majandustegevusest saadud tulu, mis on vajalik fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.