Ann Mihkelsoni fond

Üldinfo

Asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt.  Ann Mihkelsoni fondi eesmärgiks on toetada naisteadlasi või naisdoktorante stipendiumiga uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
ANN MIHKELSONI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlused vaatavad läbi fondi asutaja Anu Ebbe Mihkelson ja fondi ekspert Anne Gibson