Gustav Ernesaksa fond

Üldinfo

Asutatud 1993. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt Gustav Ernesaksa (1908−1993) mälestuse jäädvustamiseks.
Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusika-alast tegevust. Igal aastal 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
GUSTAV ERNESAKSA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa stipendiumid: koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.  Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele. 

Järgmine koorimuusika peastipendium antakse üle XXVIII üldlaulupeol 2025. aastal.  

Täpsem info leita siit.


Taotluste põhjal teeb oma otsused fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Aarne Saluveer, Ave Sopp, Hirvo Surva, Roland Viilukas, Indrek Vijard