ÜLEVAADE VIIENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 5. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.1995- 30.06.1996.
5. tegevusaastal sai Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 1 620 745 krooni nii põhikapitali suurendamiseks kui ka ühekordseteks väljamakseteks.
Saadud annetuste alusel moodustati fondi juurde 6 uut allfondi:
Soome Kultuuri Sihtkapitali fond, moodustatud Soome Kultuuri Sihtkapitali annetuse alusel eesmärgiga toetada teaduse ja kunstide arengut Eestis;
Sini-valge fond, moodustatud Soome firmade Pohjola-yhtiöt ja Repola OY annetuse alusel eesmärgiga toetada kirjandust ja ajakirjandust;
ESTO fond, moodustatud Tallinna Linnavalitsuse annetuse alusel eesmärgiga toetada eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust;
Eesti Telekomi fond, moodustatud Eesti Telekomi annetuse alusel eesmärgiga toetada eesti rahvuskultuuri;
Eesti Forekspanga fond, moodustatud Eesti Forekspanga annetuse alusel eesmärgiga toetada noori interpreete;
Hell Raa mälestusfond, moodustatud Mihhail Beltshikovi annetuse alusel eesmärgiga toetada rahvusliku käsitöö arengut.
Nimelise allfondi moodustamiseks vajaliku saja tuhande krooni künnise ületas Kristjan Toropi fond, algatatud 1994. aastal Kristjan Toropi (1934−1994) poolt eesmärgiga toetada tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist.
5. tegevusaasta lõpuks oli Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustatud 22 allfondi ning 2 allfondi olid moodustamisel.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi 6. jagamisele 1995. aasta 18. ja 19. novembril laekus 327 avaldust kogusummas 9 409 233 krooni, millest fondi juhatus rahuldas 203 avaldust kogusummas 2 500 342 krooni. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 56 isikule, toetusi õpinguteks ja täiendõppeks anti 45 isikule, toetati 68 kultuuriprojekti. Juba kolmandat aastat anti välja Eesti Rahvuskultuuri Fondi Tänuauhinnad kuultuuritegelastele tehtud elutöö eest. Tänuauhinnad said filmirežissöör Leida Laius, kodu-uurija Eduard Leppik, dirigent Roman Matsov, näitlejatar Salme Reek ja maalikunstnik Olga Terri.

Stipendiume jagati 16 allfondist. Kuuendat jagamist toetasid tasuta piletitega stipendiaatidele American Airlines, Finnair ning SAS. Philips Eesti Aktsiaselts eraldas Philipsi tehnikat kultuuriasutustele.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi juhatus eraldas 5. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 2 851 342 krooni. Sellest 351 000 krooni eraldas juhatus 1994. aastal käivitunud kodumaise kõrghariduse toetamise projektile, mille raames toetati stipendiumidega Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusikaakadeemia, Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna üliõpilasi, magistrante ning külalisõppejõude.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 20.detsembril 1995. aastal Mustpeade Majas.

28. novembril 1995. aastal sõlmiti Eesti Rahvuskultuuri Fondil õigusteenindamisleping advokaadibürooga Kaasik & Co.

3. aprillil 1996. aastal tutvustasid Stockholmi Eesti Majas Eesti Rahvuskultuuri Fondi tegevust juhatuse esimees Eri Klas, juhatuse liige Käbi Laretei ja tegevdirektor Toivo Toomemets.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 5. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 5. TEGEVUSAASTAL