ÜLEVAADE KAHEKÜMNE KAHEKSANDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 27. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2018- 30.06.2019.
28. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetusi summas 381 062 eurot, millest 293 753 eurot, suunati nimeliste allfondide põhikapitali hulka ja 87 309 eurot, lisati allfondide stipendiumisummadele.
Kõige suurem annetus tuli seoses Tiiu Alliste testamendiga. Tiiu Alliste pärandvara hulka kuulus kinnistu Sauel koos majaosaga, mille hinnanguline väärtus oli 150 000 eurot. Kinnistu on müügis ja sellest laekuv tulu suunatakse Härmatali fondi, mis toetab lastekirjanduse loomist. Tiiu Alliste testamendi ja testamendijärgsete probleemide lahendamisel nõustas meid probono korras Advokaadibüroo RASK

28. tegevusaastal sõlmisime 2 lepingut uute nimeliste allfondide moodustamiseks.
Proua Anneli Ammas allkirjastas lepingu, mille alusel moodustati Andres Ammase fond. Fond on loodud eesti poliitiku, tunnustatud koolijuhi ja ajakirjaniku Andres Ammase (25.02.1962-4.04.2018) mälestuseks. Andres Ammase fond toetab pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse. Tänu lahketele annetajatele anti sellest fondist 25. veebruaril välja ka esimesed stipendiumid.
Härra Ilmar Olesk allkirjastas lepingu omanimelise fondi loomiseks. Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal. Ilmar Oleski fondist antakse esimesed stipendiumid välja 2019. aasta sügisel.
Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri eurot ületasid kaks allfondi: Härmatali fond, mis asutati 2018. aastal Tiiu Alliste poolt ja Valter Lengi fond, mis asutati 2009. aastal Valter Lengi poolt. Valter Lengi fondi eesmärgiks on toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Tegevuse lõpetas Eesti Tubaka fond.  Eesti Tubaka fondi põhikapitali jäägist eraldati viimased stipendiumid.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli 28. tegevusaasta lõpuks moodustatud 180 allfondi. Moodustamisel oli 8 allfondi.


28. tegevusaastal toimus sihtasutuse 29. jagamine. 2019. aastaks eraldati 229 stipendiumi ja toetust, summas 211 237 eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 61 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 145 isikule ning lisaks toetati 23 kultuuriprojekti.
Sihtasutuse nõukogu eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid lastekirjanik Jaan Rannap, teatriteadlane Lea Tormis ja etnograaf Igor Tõnurist, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.
Stipendiume ja toetusi jagati 108 allfondist, kusjuures esimest korda osales jagamisel kolm allfondi:
Andres Ammase fond, mis algatati 2018. aastal Anneli Ammase ja Andrese sõprade poolt Andres Ammase mälestuseks. Andres Ammase fond toetab pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse.
Aktsiaselts Filter fond, mis algatati 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia- ja veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
Kultuuriakadeemia fond, mis algatati 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 9. detsembril 2018. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 28. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 28. TEGEVUSAASTAL