ÜLEVAADE KAHEKÜMNE ÜHEKSANDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 29. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2019 - 30.06.2020.

29. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena nii üksikisikutelt kui ka firmadelt 149 676,66 eurot, millest 34% ehk 50 392,86 eurot on suunatud nimeliste allfondide põhikapitali suurendamiseks ja 66% summas 96 018,80 eurot stipendiumideks. Ernö Kochi tööde müügist laekunud 950 eurot suunati Ernö Kochi fondi stipendiumideks.

Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde üks uus allfond:
Ilmar Oleski poolt moodustatud Ilmar Oleski fond eesmärgiga toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.

Esimene sissemakse tehti kahe allfondi moodustamiseks:
Gunnar Toomemets algatas Gunnar Toomemetsa fondi eesmärgiga toetada Eesti tantsuspordi arengut;
Jaanus Pikani algatas Riina ja Jaanus Pikani fondi eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi ning teadlasi.

Suuremad annetajad 29. tegevusaastal olid:
Arvo Pärt, kes toetab 15 000 euro suuruse annetusega Helju Taugi fondi;
Gadobegim Järvela annetas sellel tegevusaastal 11 900 eurot Uno Järvela stipendiumifondi;
ACE Logistics Estonia annetas 10 000 eurot Lastekaitse Liidu fondi stipendiumideks;
Juhan Sirge annetas 10 000 eurot Leida Rammo Linnateatri fondile.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde on tegevusaasta lõpuks moodustatud 179 allfondi ja moodustamisel on 9 allfondi.
Sinebrychoff Eesti fond lõpetas tegevuse. Fondi põhikapitali jäägist eraldati viimane kultuuriaasta debüüdi stipendium New Yorgi rahvusvahelise George Gershwini nimelise muusikakonkursi 2. preemia laureaadile ja IX Eesti pianistide konkursi võitjale Tähe Lee Liivile.

Sihtasutuse 30. jagamiseks laekus 589 taotlust summas 607 985 eurot. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas stipendiumideks ja toetusteks 210 753 eurot.
Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu otsusele said sihtasutuse eristipendiumid kirjandusteadlane Mall Jõgi-Kaevats, muusikateadlane ja pedagoog Leida-Tiia Järg ja kunstnik Tiit Pääsuke.

29. tegevusaastal eraldati stipendiume 130 allfondist. Esmakordselt jagati stipendiume 2 uuest allfondist:

Härmatali fond algatatud 2018. aastal Tiiu Alliste (neiupõlvenimega Härmatali) poolt eesmärgiga toetada lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit;
Ilmar Oleski fond asutatud 26. juunil 2019. aastal Ilmar Oleski poolt eesmärgiga toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 8. detsembril 2019. aastal Mustpeade Majas.

Toimus muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Sihtasutuse nõukogu 16. novembri koosolekul vabastati Rein Maran nõukogu liikme kohalt isikliku avalduse alusel. 17. juuni koosolekul kinnitati nõukogu uueks liikmeks mängu- ja dokumentaalfilmide režissöör Peeter Simm.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 29. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 29. TEGEVUSAASTAL