ÜLEVAADE KAHEKÜMNE SEITSMENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 27. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2017- 30.06.2018.
27. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 1 211 571 eurot, millest 954 330 eurot suunati nimeliste allfondide põhikapitali suurendamiseks ja 113 241 eurot stipendiumideks. Kõige suurema annetuse 27. tegevusaastal tegi Rain Lõhmus, kes annetas omanimelisse allfondi 90 000 LHV Groupi aktsiat, mille väärtus bilansipäeval oli 990 000 eurot. Aktsiad säilivad Rain Lõhmuse fondi põhikapitali hulgas ja nendelt saadud dividendid jagatakse välja stipendiumideks. See annetus ei jäänud ka üldsusele märkamata ja Rain Lõhmus pälvis selle eest 2017. aasta kultuurisõbra tiitli.

Sihtasutuse juurde moodustati üks uus allfond.
Proua Tiiu Alliste allkirjastas lepingu, millle alusel hakkab pärast tema testamendi jõustumist sihtasutuse juures tegutsema Härmatali fond eesmärgiga toetada eesti lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahvatraditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit.
Allfondi avamiseks vajaliku 10 000 eurose miinimumpiiri ületas Ita Everi fond, mis asutati 2015. aastal Sihtasutuse Eesti Draamateater poolt Ita Everi 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu rollilahenduse eest.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli 27. tegevusaasta lõpuks moodustatud 177 allfondi. Moodustamisel oli 9 allfondi.

2017. aasta 18. novembril toimunud 28. jagamiseks laekus 226 taotlust summas 173 111 eurot ja 25 senti. Nõukogu eraldas 2018. aastaks 213 stipendiumi ja toetust summas 154 491 eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 68 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 120 isikule ning toetati 25 kultuuriprojekti. Stipendiume ja toetusi jagati 120 allfondist.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eristipendiumid pälvisid kirjanik ja luuletaja Viivi Luik, koorijuht Olev Oja ning ajaloolane Enn Tarvel.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 10. detsembril 2017. aastal Mustpeade Majas.

Toimus muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Isikliku avalduse alusel vabastati nõukogu liikme kohalt Ingo Normet ja 16. aprillil 2018. aastal toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul kinnitati nõukogu uueks liikmeks näitleja, tõlkija ning pedagoog Anu Lamp.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 27. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 27. TEGEVUSAASTAL