ÜLEVAADE KAHEKÜMNE VIIENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 25. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2015- 30.06.2016 
25.  tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 132 874 eurot ja 76 senti. Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kaks uut allfondi:
Leida Rammo Linnateatri fond, algatatud 2015. aastal Leida Rammo poolt.
Leida Rammo Linnateatri fondi eesmärgiks on toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi.
Kogukonna fond, algatatud Siim Kallase poolt. Kogukonna fondi eesmärgiks on toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli 25. tegevusaasta lõpuks moodustatud 175 allfondi.
Moodustamisel on 13 allfondi.

2015. aasta 14. novembril toimunud 26. jagamiseks laekus 360 taotlust summas 257 057 eurot ja 60 senti. Nõukogu on eraldanud 2016. aastaks 211 stipendiumi ja toetust summas 126 232 eurot ja 92 senti. Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid pälvisid helirežissöör, publitsist ja diskograaf Heino Pedusaar, helilooja Arvo Pärt ja laulja Urve Tauts. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 75 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 124 isikule ning toetati 12 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 13. detsembril 2015. aastal Mustpeade Majas.

25. tegevusaastal sõlmiti koostööleping Advokaadibürooga RASK, mille kohaselt asub RASK sihtasutust pro bono korras nõustama ning eesmärkide saavutamisel abistama. Advokaadibüroo RASK aitab sihtasutust nii lepingute vallas kui ka erinevates õigusalastes küsimustes seonduvalt allfondide, stipendiumite ja maksuõigusega.

7. detsembril 2015. aastal asutati EV Kultuuriministeeriumi initsiatiivil Sihtasutus Eesti Pillifond. Koos AS Swedbanki ja maestro Paavo Järviga oli üks asutajatest Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Pillifondi nõukogu aseesimeheks valiti meie nõukogu liige Toomas Velmet.

15. oktoobril 2015. aastal toimus muudatus sihtasutuse juhatuses. Sihtasutuse nõukogu vabastas juhatuse liikme Toivo Toomemetsa isikliku avalduse alusel ja kinnitas juhatuse liikmeks finantsdirektor Linda Piigi.

26. veebruaril lahkus meie hulgast igavikuteele sihtasutuse nõukogu esimees maestro Eri Klas
Eri Klas juhtis nõukogu esimehena Eesti Rahvuskultuuri Fondi tööd pea 25 aastat Eesti Rahvuskultuuri Fondi loomisest alates (1991-2016).

15. aprillil 2016. aastal toimus nõukogu koosolek, kus uueks nõukogu esimeheks valiti helilooja Olav Ehala ja uueks nõukogu liikmeks ajakirjandusloolane ja museoloog Krista Aru.

IN MEMORIAM

ANNETUSTE NIMEKIRI 25. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 25. TEGEVUSAASTAL