Nõukogu

Tutvustus

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond tegevust juhib 11-liikmeline Eesti kultuuritegelastest koosnev nõukogu. Nõukogu kavandab Fondi tegevust, korraldab Fondi juhtimist ja teostab järelevalvet Fondi tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks Fondi tegevussuunad ning juhindub nende elluviimisel avatud ja demokraatliku ühiskonna põhimõtetest.
Nõukogu liikme volitused ei ole tähtajaliselt piiritletud.

Koosseis


Jaan Tamm

Arheoloog, arhitektuuriloolane ja muinsuskaitsetegelane