ÜLEVAADE VIIETEISTKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 15. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2005- 30.06.2006.
15. tegevusaastal sai sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 4 419 926,76 krooni, sellest 74 200 krooni stipendiumideks ja toetusteks.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kaksteist uut allfondi:
Helmut Einpauli fond, moodustatud Helmut Einpauli poolt eesmärgiga toetada eesti keele arendamist ja kasutamist;
Hilda Koldof-Simmi mälestusfond, moodustatud Lily Kocinsi poolt oma tädi mälestuseks eesmärgiga toetada Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse Koguduse tegevust. Kõmsi Lasteaed-algkooli tegevuse toetamisel eelistab Annetaja maalaste silmaringi laiendamist – iga-aastaseid ekskursioone või õppesõite jms.;
Georg Otsa Fond, algatatud Mikk Mikiveri poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid;
Vladimir Sapožnini fond, moodustatud Oleg Sapožnini poolt oma isa mälestuseks eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid;
Paul Kerese fond, moodustatud osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt eesmärgiga toetada andekaid Eesti noormaletajaid;
Arno Tali fond, moodustatud mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada vähemkindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel;
Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond, algatatud Aini Härmi ja Külvi Kuuse poolt eesmärgiga toetada noorte viiuldajate ja pianistide õpinguid välismaal;
Andres Küngi fond, moodustatud Lili Kaelase poolt eesmärgiga toetada iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke;
Eesti Teaduste Akadeemia fond, moodustatud Eesti Teaduste Akadeemia poolt eesmärgiga toetada doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd;
Ilma Adamsoni fond, moodustatud Aivo Adamsoni poolt eesmärgiga toetada lavarahvatantsu edendamist;
Triatloni fond, algatatud Uno Loobi poolt 2005. aastal eesmärgiga toetada väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis;
Wiedemanni fond, algatatud Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas neli allfondi:
Juhan Maiste fond, algatatud 2002. aastal Juhan Maiste poolt meie maailma hoidva ja säilitava keskkonna-, muinsus- ning restaureerimisalase mõtte ja hariduse toetamiseks;
Kõpu majaka fond, algatatud 1999. aastal eesmärgiga edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu;
Suntee fond, algatatud 2002. aastal aktsiaseltsi Suntee poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist;
Pärimuskultuuri fond, algatatud Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt 2000. aastal eesmärgiga toetada rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist;
Esimene sissemakse tehti kolme allfondi moodustamiseks:
Ernö Kochi fond, toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd;
Arnold Humala fond, algatatud Arnold Humala järeltulijate poolt eesmärgiga toetada noorte matemaatikute teadustegevust;
Klaveri fond, algatatud osaühingu Reval Piano poolt eesmärgiga toetada Eesti klaverimuusika, klaveriehituse, klaveriõpetuse ja pianismi ajalooga seotud materjalide kogumist, säilitamist, teaduslikku läbitöötamist ja vahendamist üldsusele.
15. tegevusaasta lõpuks oli sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 110 allfondi, moodustamisel oli 14 allfondi.

Sihtasutuse 16. jagamiseks laekus 722 taotlust summas 9 602 439 krooni ja 34 senti. 2005. aasta 19. ja 20. novembril toimunud 16. jagamisel eraldas nõukogu stipendiumide ja toetustena kultuuri toetuseks 3 757 872 krooni. Jagamisele laekunud 722-st taotlusest rahuldati 358. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 110 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 183 isikule, toetati 39 kultuuriprojekti.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad pälvisid keeleteadlane Mati Hint, füüsikateoreetik Harald Keres, filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk ning kunstnik Kaljo Põllu.
Sinebrychoff Eesti fondi stipendiumi kultuuriaasta parimale debüüdile sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrant Ülo Krigul, kelle orkestriteos „Jenseits“ saavutas Brliini muusikafestivalil young.euro.classic 2005 parima esiettekande preemia.
16.  jagamise suurimateks projektideks olid Hansapanga fondi toetus kõrgkoolidele ning Ernst ja Erica Kesa Fondi toetus kõrgkoolidele õppevahendite soetamisel.
Stipendiume jagati 81 allfondist, kusjuures esmakordselt osalesid jagamisel:
Aleksander Raadi fond, asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt oma isa mälestuseks eesmärgiga toetada Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond, asutatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt eesmärgiga toetada Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi organiseerimisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.
Inna ja Olev Mathieseni fond, asutatud 2003. aastal Inna ja Olev Mathieseni poolt eesmärgiga toetada Eesti lähiajaloo uurimist.
Kebina talu naispere fond, asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt oma kodutalu ja perekonna mälestuseks eesmärgiga toetada Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Lepa Anna sukasäär, asutatud 1999. aastal Kassari Haridusseltsi poolt eesmärgiga edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut.
Olev Soansi mälestusfond, asutatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt eesmärgiga edendada Keila kunstielu ja kord viie aasta jooksul anda Olev Soansi nimeline stipendium ühele eesti graafikule.
Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond, asutatud 2005. aastal Vello Sillami poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas 15. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 4 150 191 krooni.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 4. detsembril 2005. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 15. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 15. TEGEVUSAASTAL