ÜLEVAADE KAHEKÜMNE NELJANDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 24. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2014- 30.06.2015 
24. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 149 134 eurot ja 8 senti.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kaks uut allfondi:
Marje Õunapuu mälestusfond, asutatud 2014. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Marje Õunapuu pärandist saadud vahenditest. Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana;
Soome-ugri kirjanduste fond, algatatud 2015. aastal Arvo Valton Vallikivi poolt eesmärgiga toetada soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas üks allfond:
Kellukese fond, algatatud 2011. aastal Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Esimene sissemakse tehti ühe allfondi moodustamiseks:
Miina Härma fond, algatatud 2014. aastal Eesti Segakooride Liidu poolt. Miina Härma fondi eesmärgiks on tunnustada isikuid ja kollektiive, kelle tegevus või looming on pälvinud laiemat üldsuse tähelepanu ning on suunatud eesti segakooriliikumise hüvanguks, edendamiseks ja arenguks.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli 24. tegevusaasta lõpuks moodustatud 173 allfondi. Moodustamisel on 12 allfondi.

2014. aasta 22. novembril toimunud 25. jagamiseks laekus 346 taotlust summas 272 370 eurot ja 33 senti. Nõukogu eraldas 2015. aastaks 204 stipendiumi ja toetust summas 124 756 eurot ja 90 senti. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 75 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 110 isikule ning toetati 10 kultuuriprojekti.
Nõukogu eristipendiumid pälvisid tänavu zooloog, loodusfotograaf ja looduse populariseerija Fred Jüssi, folklorist Ottilie-Olga (Olli) Kõiva ning kirjanikud Arvo Valton ja Enn Vetemaa.

Stipendiume ja toetusi jagati 112 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 8 allfondi:
Aimée ja Vladimir Beekmani fond, asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante;
Eesti biograafika fond, algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat;
Monika Oidi fond, asutatud 2014. aastal Cybernetica AS poolt eesmärgiga toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid;
Reet ja Arne Miku fond, algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid;
Rääma kooli fond, algatatud 2008. aastal Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid;
Tamkivi reaalteaduste fond, asutatud 2013. aastal Sten Tamkivi poolt Paul Tamkivi (1927−2012) ja Raivo Tamkivi (1953−2012) mälestuseks. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd;
Uno Naissoo fond, algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt Uno Naissoo (1928−1980) mälestuseks. Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli;
Vaike Lapp’i fond, algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 14. detsembril 2014. aastal Mustpeade Majas.


IN MEMORIAM
ANNETUSED 24. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 24. TEGEVUSAASTAL