ÜLEVAADE KAHEKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 20. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2010- 30.06.2011 
20. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 395 400,23 eurot.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde neli uut allfondi:
Agnes Kultase stipendiumifond, asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010 aastal eesmärgiga toetada õpinguid politoloogia, riigiteaduste, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel, samuti ajakirjanduse valdkonnas, tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides;
Roman Tavasti fond, asutatud Osaühingu Roman Tavast poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas;
Aino Klesmenti fond, asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust;
Hans Teetlausi fond, asutatud Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35 aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35 aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas kolm allfondi:
Fond „Kingi lapsele hääl“ algatatud 2002. aastal Eesti Televisiooni Tütarlastekoori poolt eesmärgiga arendada laste ja noorte laulukultuuri;
Ernst Idla Fond, algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis;
Noore kunstiteadlase fond, algatatud 2006. aastal Krista Kodrese poolt toetamaks uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Esimene sissemakse tehti kahe allfondi moodustamiseks:
Seesami fond, algatatud 2010. aastal Rahvusvahelise Kindlustuse Aktsiaseltsi Seesam poolt eesmärgiga toetada Eesti noorte golfi edendamist;
Kellukese fond, algatatud 2011. aastal Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi poolt eesmärgiga toetada erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Kahekümnenda tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 154 allfondi. Lisaks oli moodustamisel 16 allfondi.

2010. aasta sügisel toimus sihtasutuse 21. jagamine.
21.  jagamiseks laekus 517 taotlust summas 6 804 907 krooni ja 73 senti. 2010. aasta 20. novembril toimunud 21. jagamise koosolekul eraldas nõukogu 2011. aasta stipendiumideks ja toetusteks 2 761 716 krooni. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 72 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 141 isikule ning toetati 36 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga pälvisid tänavu kirjanik Jaan Kaplinski, kultuuritegelane ja usuteadlane Vello Salo ning kujur Endel Eduard Taniloo.
Stipendiume ja toetusi jagati 116 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 8 allfondi:
Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond, asutatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt eesmärgiga toetada Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi organiseerimisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel;
Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond, asutatud 2009. aastal Rootsis asuva E ja Ervin J. Nõmmera Fondi poolt eesmärgiga toetada vähemkindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel;
Kristi ja Siim Kallase fond, asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris;
Mati Palmi fond, algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal;
Niina ja Alfred Raadiku fond, algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.
Paul Kriguli perekonna fond, algatatud 2008. aastal Ülo Kriguli poolt eesmärgiga toetada Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte;
Rannaleetide fond „Sinilind“, asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis;
Susan ja August Mölderi fond, asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks toetamaks kunstnikke ja tõlkijaid.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 12. detsembril 2010. aastal Mustpeade Majas.

Toimus muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Sihtasutuse nõukogu 2. aprillil 2011.a. koosolekul vabastati Erkki-Sven Tüür isikliku avalduse alusel nõukogu liikme kohalt ja kinnitati nõukogu uueks liikmeks Olav Ehala.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 20. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 20. TEGEVUSAASTAL