ÜLEVAADE KUUETEISTKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 16. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2006- 30.06.2007.
16. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 3 296 759,85 krooni.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kolm uut allfondi:
Estonia Seltsi fond, moodustatud Estonia Seltsi poolt eesmärgiga toetada noori artiste. Rahvusooper Estonia baleriine toetatakse Klaudia Maltutise stipendiumiga ja lauljaid Tiit Kuusiku stipendiumiga. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulueriala üliõpilasi toetatakse Naan Põllu stipendiumiga eesti heliloojate vokaalteoste esitamise eest;
Liina Kirdi mälestusfond, algatatud Ruth Nilgo poolt eesmärgiga toetada noori filmitegijaid;
Anting-Peetsi fond
, algatatud Eve Peetsi poolt eesmärgiga toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas neli allfondi:
Miliza Korjuse laulustipendiumi fond, algatatud 2004. aastal Melissa Wellsi poolt eesmärgiga toetada lauljaid;
Arnold Humala fond, algatatud 2005. aastal Arnold Humala järeltulijate poolt eesmärgiga toetada noorte matemaatikute teadustegevust;
Jaak Tamme fond, algatatud 1999. aastal toetamaks õppe-ja uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas;
Suursaadik Riivo Sinijärve fond, algatatud 2002. aastal Krahv Carlisle poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse.
Esimene sissemakse tehti seitsme allfondi moodustamiseks:
Rein Marani fond, algatatud Rein Marani poolt eesmärgiga toetada Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat;
Mait Agu fond, algatatud Tallinna Ülikooli kunstide teaduskonna koreograafia osakonna poolt eesmärgiga toetada Tallinna Ülikooli kunstide teaduskonna koreograafia osakonna andekaid tudengeid ning Eesti noori tantsuloojaid;
Mati Palmi fond, algatatud Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid bel canto laulustiili alasel enesetäiendamisel;
Zonta fond, algatatud Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides;
Noore kunstiteadlase fond, algatatud Krista Kodrese poolt toetamaks uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi;
Kreisiraadio fond, algatatud Tarmo Leinatamme, Peeter Oja ja Hannes Võrno poolt toetamaks Eesti kultuuri arengut;
Raidla & Partnerid fond, algatatud Osaühingu Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt 2007. aastal eesmärgiga toetada iga-aastaselt Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
16. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 117 allfondi, moodustamisel oli 17 allfondi.

Sihtasutuse 17. jagamiseks laekus 636 taotlust summas 10 586 291 krooni ja 90 senti. 2006. aasta 11. novembril toimunud 17. jagamisel eraldas nõukogu stipendiumide ja toetustena kultuuri toetuseks 3 531 891 krooni ja 50 senti. Jagamisele laekunud 636-st taotlusest rahuldati 356. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 106 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 190 isikule, toetati 28 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad pälvisid rahvaluuleteadlane Mall Hiiemäe, lavastaja Arne Mikk, kirikutegelane ja kultuuriloolane Toomas Paul, luuletaja Hando Runnel ning näitleja Aarne Üksküla.


Helmut Einpauli fondi stipendiumi eesti keele arendamise ja kasutamise toetamiseks otsustas nõukogu anda Mari Tarandile „Keelekõrva“ saadete eest. Georg Otsa fondi esimeseks stipendiaadiks valiti Marko Matvere. Sinebrychoff Eesti fondi stipendiumi kultuuriaasta parimale debüüdile sai Eesti Rahvusmeeskoori dirigent Mihhail Gerts Astor Piazzolla tango-ooperi „Maria de Buenos Aires“ dirigeerimise eest Birgitta festivalil. Jätkus koostöö Philipsiga, kes juba üheteistkümnendat korda toetas meie kultuuriasutusi oma tehnikaga. 2006. aastal sai Philipsilt televiisori 29PT5458 ja DVD mängija DVP3100Vad Orissaare Muusikakool.
Stipendiume ja toetusi jagati 93-st allfondist kusjuures esmakordselt osales jagamisel 14 uut allfondi:
Arno Tali fond, asutatud 2005. aastal mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel;
Georg Otsa fond, algatatud 2005. aastal Mikk Mikiveri poolt;
Eesti Olümpiakomitee fond, asutatud 2000. aastal Eesti Olümpiakomitee poolt eesmärgiga toetada Eesti spordi- ja olümpialiikumist;
Estonia Seltsi fond, asutatud 2006. aastal Estonia Seltsi poolt toetamaks noori artiste;
Helmut Einpauli fond, asutatud 2005. aastal Helmut Einpauli poolt eesmärgiga toetada eesti keele arendamist ja kasutamist;
Hilda Koldof-Simmi mälestusfond, asutatud 2005. aasta Lily Kocinsi poolt oma tädi mälestuseks eesmärgiga toetada Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse Koguduse tegevust;
Kõpu majaka fond, algatatud 1999. aastal eesmärgiga edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu;
Mari-Liis Küla fond, asutatud 2002. aastal Mari-Liis Küla-Reinsalu poolt toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia (lavakujunduse) eriala tulemuslike üliõpilaste laiapõhjalist enesetäiendamist;
Paul Kerese fond, asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt eesmärgiga toetada andekaid Eesti noormaletajaid;
Pärimuskultuuri fond, algatatud 2000. aastal Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt eesmärgiga toetada rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist
Rakvere muusikafond, moodustatud 2005. aastal likvideeritud Arvo Pärdi Fondi vahenditest eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu;
Suntee fond, algatatud 2002. aastal aktsiaseltsi Suntee poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist;
Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond, asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt toetamaks vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust;
Vladimir Sapožnini fond, asutatud 2006. aastal Oleg Sapožnini poolt oma isa mälestuseks eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas 16. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 3 600 906 krooni.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 17. detsembril 2006. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAN

ANNETUSED 16. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 16. TEGEVUSAASTAL