ÜLEVAADE KAHEKSANDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 8. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.1998- 30.06.1999.
8. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena nii üksikisikutelt kui ka firmadelt 1 944 803 krooni. Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde 5 uut allfondi:
Eri Klasi fond, moodustatud Eri Klasi annetuse alusel eesmärgiga toetada muusikaelu arengut Eestis;
Voldemar Panso fond, moodustatud Mari-Liis Küla-Reinsalu annetuse alusel eesmärgiga toetada Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise;
Nokia fond, moodustatud Soome firma Nokia Oyj annetuse alusel eesmärgiga toetada eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust;
Robert Lepiksoni fond, moodustatud Robert Lepiksoni annetuse alusel eesmärgiga toetada ajakirjandust ajakirjaniku iga-aastase eetikapreemia näol ja ühte kultuurivaldkonda, mille annetaja nimetab igal aastal.
Abel-Mirka fond, moodustatud Jako Abeli ja Hans Mirka annetuste alusel eesmärgiga toetada Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
8. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 40 nimelist allfondi ning moodustamisel oli 3 allfondi.

1998. aasta 21. ja 22. novembril toimunud 9. jagamisel eraldas nõukogu stipendiumide ja toetustena kultuuri toetuseks 2 575 399 krooni. Jagamisele laekunud 648-st taotlusest rahuldati 256. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 45 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 91 isikule ning toetati 85 kultuuriprojekti.
Jätkus 1994. aastal nõukogu poolt algatatud kõrghariduse toetamise projekt. Selle raames eraldati 1998/1999. õppeaastaks 632 000 krooni. Stipendiume eraldati Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusikaakadeemia, Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna üliõpilastele, magistrantidele ning külalisõppejõududele. Stipendiaadid nimetati kõrgkoolide poolt korraldatud konkursi alusel.
Kokku toetas Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond oma 8. tegevusaastal kultuuri ja haridust 3 207 399 krooniga.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt välja antavad elutöö tänuauhinnad pälvisid helilooja Veljo Tormis ja etnoloog Ants Viires ning maestro Gustav Ernesaksa poolt loodud Eesti Rahvusmeeskoori (RAM) seitse asutajaliiget Enn Kailvee, Ernst Puusepp, René Rätsnik, Rudolf Zirk, Robert Vahisalu, Voldemar Valge, Georg Vetting ja Eesti Rahvusmeeskoori alguse juures olnud dirigendid – Uno Järvela ning Harald Uibo.

Stipendiume ja toetusi jagati 34 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 7 allfondi:
Antti Piippo fond, asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Elcoteq Tallinn“ poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust;
Ernst ja Erica Kesa fond, asutatud 1997. aastal Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel;
Nissan Balti fond, asutatud 1997. aastal Aktsiaseltsi Nissan Balti poolt eesmärgiga toetada Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust;
Pakterminali fond, asutatud 1997. aastal Aktsiaseltsi Pakterminal poolt eesmärgiga toetada eesti rahvuskultuuri;
Professor Uno Sibula fond, algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks eesmärgiga toetada kirurgide koolitust ja täiendõpet;
Sõnumilehe fond, asutatud 1997. aastal Aktsiaseltsi Sõnumileht poolt eesmärgiga toetada üliõpilassporti;
Tallinna m/s „Estonia“ fond, asutatud 1997. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 13. detsembril 1998. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 8. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 8. TEGEVUSAASTAL