Sihtasutuse 30. tegevusaasta hõlmab perioodi 01.07.2020 – 30.06.2021.
30. tegevusaastal saime kokku 442 annetust summas 142 484 eurot, millest 17% (24 338 €) suunati nimeliste allfondide põhikapitali suurendamiseks ja 83% (118 146 €) väljamakseteks.
30. tegevusaasta alguses lisandus sihtasutuse juurde 2 uut nimelist allfondi:
  •  Gunnar Toomemetsa fond, mille eesmärgiks on toetada Eesti tantsusporti ja millest 2020.a. sügisel jagati esimest korda 500 eurot.
  • Riina ja Jaanus Pikani fond ületas samuti 10 000 euro suuruse piiri, millest esimesed väljamaksed tehakse 2021. aasta sügisel. Riina ja Jaanus Pikani fond toetab noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi, teadlasi.

Pärast 31. jagamist 2020.a. novembris lõpetasid oma tegevuse 4 allfondi:
  • Eesti Forekspanga fond
  • Eesti Telekomi fond
  • Käbi Laretei fond
  • Norma fond
Kõikide nende allfondide põhikapitali jääk jagati välja stipendiumideks.
30. tegevusaasta lõpuks oli sihtasutuse juures 176 tegutsevat allfondi ja 6 allfondi on moodustamisel. Allfondide põhikapitali suurus seisuga 30.06.2021 oli 5 188 565 eurot.
30. tegevusaasta sügisel toimus sihtasutuse 31. stipendiumide ja toetuste jagamine. Kokku jagati stipendiume ja toetusi 123 allfondist ja väljamakseteks eraldati 225 791 eurot.
Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu otsusele pälvisid sihtasutuse eristipendiumid koloratuursopran ja õppejõud Anu Kaal, filmioperaator, -lavastaja ja –õppejõud Rein Maran ja kunstnik Enn Põldroos, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.
2021. aasta kevadel sõlmisime 3-aastased sponsorlepingud 6 Eesti ettevõtjaga, kellest moodustus sihtasutuse juurde ettevõtjate toetusgrupp. Toetusgrupi algatusel ja finantseerimisel asutati sihtasutuse juurde Eri Klasi nimeline stipendium. Eri Klasi stipendiumiga tunnustatakse eesti kultuuris, hariduses, spordis või teaduses suure pühendumusega tegutsevat isikut. Stipendium on tunnustuseks senise töö eest ja innustuseks edaspidiseks. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal 7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval. Sihtasutuse nõukogu otsustas üksmeelselt ettevõtjate toetusgrupi heakskiidul, et esimese Eri Klasi stipendiumi laureaat on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestrijuht Tõnu Kaljuste. Esimese stipendiumi suuruseks oli 10 000 eurot.
Eri Klasi stipendiumiga käib kaasas spetsiaalselt kujundatud medal. Esimene stipendium anti koos medaliga pidulikult üle sihtasutuse 30. juubelikontserdil, mis toimus 19. juunil Pirita kloostri varemetes.
Juunis sõlmisime koostöölepingu Toronto Eesti Keskusega, kes korraldab Eesti Keskuse maja ehitamiseks Toronto kesklinna annetuskampaaniaid üle maailma. Eestis saab teha Keskuse ehitamiseks annetusi Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu. Eesti Keskusest Torontos saab põhjalikumalt lugeda nende kodulehelt: https://www.estoniancentre.ca/

30. tegevusaastast on sihtasutuses palgal 3 inimest. Septembris 2020 alustas sihtasutuse juures tegevjuhina tööd Jüri Leiten, kes on alates 1. juulist 2021.a. juhatuse liige. Linda Piik jätkab finantsdirektorina ja Maarika Vellomäe vastutava sekretärina.