ÜLEVAADE KAHEKÜMNE ESIMESEST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 21. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2011- 30.06.2012 
21. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 168 324 eurot ja 72 senti.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde neli uut allfondi:
Ann Mihkelsoni fond, asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt eesmärgiga toetada reaalteaduste alal tegutsevaid ja eesti keelt rääkivaid naisi. Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume naisüliõpilastele, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti ülikoolides. Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal;
Eino Tambergi fond, asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt isa, Eino Tambergi (1930 – 2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino Tambergi fondi eesmärgiks on toetada maal elavate laste muusikaharidust ja tutvustada Eino Tambergi loomingut;
BLRT fond, algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel.
Uno Järvela stipendiumifond, asutatud 2012. aastal Gadobegim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada lastekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi;

Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas kaks allfondi:
Uno Naissoo fond, algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt Uno Naissoo mälestuseks (1928–1980). Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli;
Seesami fond, algatatud 2010. aastal Rahvusvahelise Kindlustuse Aktsiaseltsi Seesam poolt eesmärgiga toetada Eesti noorte golfi edendamist.
Esimene sissemakse tehti kolme allfondi moodustamiseks:
Reet ja Arne Miku fond, algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada lauljaid;
Kultuuriakadeemia fond, algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise ainese taaskasutusse toomise alaseid väljapaistvaid tegusid ja saavutusi mistahes valdkonnas;
Keila Kooli Rudolf Oja fond, algatatud 2012. aastal Keila Kooli Rudolf Oja fondi asutamise initsiatiivgrupi poolt. Keila Kooli Rudolf Oja fondi eesmärgiks on edendada Keila hariduselu ja jäädvustada hariduselu tegelase, muusikapedagoogi, koorijuhi, helilooja Rudolf Oja mälestust.
Kahekümne esimesel tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 160 allfondi. Moodustamisel oli 17 allfondi.

21. tegevusaastal toimus Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 22. jagamine.
22.  jagamiseks laekus 468 taotlust summas 454 137 eurot ja 47 senti. 2011. aasta 19. novembril toimunud kahekümne teise jagamise koosolekul eraldas nõukogu 2012. aasta stipendiumideks ja toetusteks 133 724 eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 89 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 117 isikule ja toetati 17 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 3 500 euro suuruse stipendiumiga pälvisid kunstnik Valli Lember-Bogatkina, sisearhitekt Leila Pärtelpoeg ja helilooja Jaan Rääts.


Stipendiume ja toetusi jagati 121 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 9 allfondi:

Aino Klesmenti fond, asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust;
Andres Haameri fond, asutatud 2008. aastal Andres Haameri poolt. Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri stipendiume jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu Ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut;
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond, algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist;
Ernst Idla fond, algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis;
Fond „Kingi lapsele hääl“, algatatud 2002. aastal Eesti Televisiooni Tütarlastekoori poolt eesmärgiga arendada laste ja noorte laulukultuuri;
Georg Lurichi fond, asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist;
Hans Teetlausi fond, asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35 aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35 aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides;
Ivi Tingre fond, algatatud 2010 aastal Ivi Tingre poolt eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut;
Roman Tavasti fond, asutatud Osaühingu Roman Tavast poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 11. detsembril 2011. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 21. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 21. TEGEVUSAASTAL