ÜLEVAADE KAHEKÜMNE KOLMANDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 23. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2013- 30.06.2014 
23. tegevusaastal on Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond saanud annetustena 173 008 eurot.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde neli uut allfondi:
Tamkivi reaalteaduste fond, asutatud 2013. aastal Sten Tamkivi poolt Paul Tamkivi (1927 – 2012) ja Raivo Tamkivi (1953 – 2012) mälestuseks. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd;
Monika Oidi fond, asutatud 2014. aastal Cybernetica AS poolt eesmärgiga toetada infotehnoloogia üliõpilaste õpinguid;
Ene Graubergi fond, asutatud 2014. aastal Ene Graubergi poolt eesmärgiga toetada noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal;
Irene Tiiveli fond, algatatud 2014. aastal Irene Tiiveli poolt eesmärgiga toetada inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas kaks allfondi:
Vaike Lapp’i fond, algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu;
Rein Marani fond, algatatud 2006. aastal Rein Marani poolt eesmärgiga toetada Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.
23. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 170 allfondi. Moodustamisel on 12 allfondi.

2013. aasta 17. novembril toimunud 24. jagamiseks laekus 394 taotlust summas 375 352 eurot ja 95 senti. Nõukogu eraldas 2014. aastaks 224 stipendiumit ja toetust summas 122 613 eurot ja 68 senti. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 92 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 113 isikule ning toetati 6 kultuuriprojekti.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 3 500 euro suuruse stipendiumiga pälvisid kirjanik Harri Jõgisalu, filmilavastaja ja helioperaator Enn Säde ning raamatugraafik ja plakatikunstnik Siima Škop.


Stipendiume ja toetusi jagati 119 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 3 allfondi:

Ernö Kochi fond, algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd;
Noore kunstiteadlase fond, algatatud 2006. aastal Krista Kodrese poolt toetamaks uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi;
Ülo Ignatsi fond, asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 8. detsembril 2013. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 23. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 23. TEGEVUSAASTAL