Sihtasutuse 31. tegevusaasta hõlmab perioodi 01.07.2021 – 30.06.2022.

31. tegevusaastal laekus kokku 366 annetust summas 161 674 eurot, millest 38% suunati nimeliste allfondide põhikapitali suurendamiseks ja 62% väljamakseteks.
31. tegevusaastal lisandus sihtasutuse juurde 2 uut nimelist allfondi:
  • Kristiina Kahuri fond, mille asutas Kristiina Kahur noorte ja andekate puhkpillimuusikute toetuseks.
  • Henn Jõksi fond, mille asutas Allar Jõks oma venna kauaaegse riigikohtuniku Henn Jõksi mälestuseks ja toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.
Esimesed annetused tehti 3 uue allfondi loomiseks:
  • Aavo Otsa fond, mis on algatatud 2022. aastal Aavo Otsa poolt eesmärgiga edendada ja propageerida trompetimuusikat Eestis.
  • Ajaloolise Läänemaa arheoloogia fond, mis on algatatud 2022. aastal Mihkel Tammeti poolt eesmärgiga toetada arheolooge arheoloogiliste probleemuuringute läbiviimisel ajaloolisel Läänemaal.
  • Heikki Koorti heategevusfond, mille algatasid Heikki Koorti pojad Ken, Garry, Karl ja Gustav oma isa Heikki Koorti mälestuse jäädvustamiseks. Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.
31. tegevusaastal lõpetas oma tegevuse 5 allfondi:
  • Kieli Hoiukassa fond
  • Kunstiajaloo fond
  • Seesami fond
  • Soome-Eesti Kaubandusühingu fond
  • Suntee fond
Kõikide nende allfondide põhikapitali jääk jagati välja stipendiumideks.
31. tegevusaasta lõpuks oli sihtasutuse juures 173 tegutsevat allfondi ja 9 allfondi on moodustamisel.
Allfondide põhikapitali suurus seisuga 30.06.2022 oli 6 409 589 eurot (30.06.2021. 5 188 565).
Uue algatusena Aktsiaseltsi BLRT Grupp poolt eraldati Ukraina pagulastele toimetulekuabi. Selleks korraldati annetuste kampaania ja kokku laekus möödunud tegevusaastal abirahadeks 7 455 eurot.

Stipendiumideks ja toetusteks eraldati 31. tegevusaastal kokku 282 140 eurot.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu stipendiumid loominguliseks tegevuseks pälvisid sellel aastal laulja ja näitleja Helgi Sallo ning proosakirjanik, luuletaja, diplomaat ja poliitik Jaak Jõerüüt.
7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval kuulutati välja Stipendium Estonicum Eri Klas laureaat 2022, kelleks sihtasutuse nõukogu üksmeelse otsusega valiti kirjanik ja kirjandusteadlane Jaan Undusk.