ÜLEVAADE SEITSMENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 7. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.1997- 30.06.1998.
7. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena nii üksikisikutelt kui ka firmadelt 7 644 126 krooni. Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde 6 uut allfondi:
Sõnumilehe fond, asutatud Aktsiaseltsi Sõnumileht annetuse alusel eesmärgiga toetada üliõpilassporti;
Antti Piippo fond, asutatud Aktsiaseltsi Elcoteq Tallinn annetuse alusel eesmärgiga toetada eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust;
Nissan Balti fond, asutatud Aktsiaseltsi Nissan Balti annetuse alusel eesmärgiga toetada Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevust;
Villem Raami fond, asutatud Eesti Muinsuskaitsel Seltsi annetuse alusel eesmärgiga toetada Eesti keskaegse kunsti ja arhitektuuri uurimist;
Tallinna M/S “Estonia” fond, asutatud Tallinna Linnavalitsuse annetuse alusel eesmärgiga toetada M/S “Estonia” laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi;
Ernst ja Erica Kesa fond, asutatud Ernst Kesa testamendijärgse soovi kohaselt tehtud annetuse alusel eesmärgiga toetada Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.

7. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 33 allfondi ning moodustamisel oli 2 allfondi.

18. augustil 1997. aastal kanti Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond Tallinna Linnakohtu poolt mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse registrikoodiga 90000340.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 8. jagamiseks laekus 734 taotlust summas 22 927 136, 12 krooni. 1997. aasta 22. ja 23. novembril toimunud koosolekul rahuldas nõukogu neist 304 summas 4 528 330 krooni. Stipendiume loome- ja teadustööks eraldati 83, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 50. Toetusi põhitegevuseks ja üritusteks eraldati 123, tehnika jms. soetamist toetati 23 juhul ja kirjastamist 10 juhul. Juba viiendat aastat välja antavad tänuauhinnad kultuuritegelastele tehtud elutöö eest pälvisid helilooja Valter Ojakäär, näitleja Helend Peep ja kirjandusteadlane Aarne Vinkel.
Stipendiume ja toetusi jagati 27. allfondist.
8. jagamist toetasid Philips Eesti Aktsiaselts, kes eraldas kultuuriasutustele Philipsi tehnikat ning SAS kahe tasuta edasi-tagasi piletiga sihtasutuse stipendiaatidele SAS'i liinidel.
Käivitus Soome Kultuuri Sihtkapitali, Soome Rahvusarhiivi, Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Eesti Riigikantselei Arhiivide osakonna koostööprojekt, mille kohaselt antakse aastatel 1997-2002 välja Professor A.R.Cederbergi stipendiumi. Stipendiumi eesmärgiks oli edendada Soome ja Eesti arhiivide ühistööd ja anda Eesti arhiivinduses töötavatele inimestele võimalus arendada oma ametioskusi tutvudes Soome arhiivinduse ja Soome arhiivide tegevusega, neis säilitatavate materjalidega ja nende kasutamisega uurimistöös. Projekti kohaselt eraldatakse kord aastas kaks 7 500 FIM-i suurust stipendiumi stipendiaadi elamis-, majutus- ja reisikulude katteks.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond jätkas 1994. aastal käivitatud kodumaise kõrghariduse toetamise projekti, mille kohaselt eraldati stipendiume nelja kõrgkooli - Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusikaakadeemia, Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna üliõpilastele, magistrantidele ning külalisõppejõududele. Stipendiaadid nimetati kõrgkoolide poolt korraldatud konkursi alusel. 1997/1998. õppeaastaks eraldati kõrgkoolidele stipendiumideks 622 000 krooni, mis sisaldab endas 25 üliõpilasstipendiumi (à 10 000 krooni aastas), 12 magistrandistipendiumi (à 15 000 krooni aastas) ja 4 külalisõppejõu stipendiumi (à 48 000 krooni aastas).
Kokku jagati 7. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 5 150 330 krooni.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 11. detsembril 1997. aastal Mustpeade Majas.

2. veebruaril 1998. aastal ilmus fondi teine aastaraamat, mis annab ülevaate fondi viiendast ja kuuendast tegevusaastast. Väljaannet toetasid Amerpap Eesti ja Uniprint.

27. märtsil 1998. aastal osales sihtasutuse nõukogu aseesimees Ingo Normet Brüsselis toimunud Euroopa Fondide Keskuse korraldatud konverentsil “Hariduse rahastamine Euroopas”.

ANNETUSED 7. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 7. TEGEVUSAASTAL